Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Autor kilkudziesięciu filmów dokumentalnych o sztuce i literaturze współczesnej, filmów z dziedziny historii najnowszej i współczesnych problemach m.in. "Stadion - największe targowiska Europy", "Podaj cegłę, czyli polski socrealizm", "Polskie Państwo Podziemne", "Powstanie Warszawskie 60 lat później". Za najważniejsze w twórczości Sapiji uznawane są filmy biograficzne, między innymi o Igorze Przegrodzkim, Tadeuszu Kantorze, Kazimierzu Karabaszu , Tadeuszu Różewiczu i Wojciechu Fangorze.Reżyserował także spektakle Teatru Telewizji, m.in. "Przyjdę do Pani znów", "Zanim się przerwie srebrny sznur", "Zabić mężczyznę", "Co u pana słychać?" - tu również scenariusz i scenografia, "Madame de Sade", "Port Royal". Wykładowca PWSFTViT w Łodzi i Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

92
Andrzej SAPIJA (ur. 1954, Wrocław)

Zbiór 42, 1978 r.

ołówek, tusz/papier, 70 x 100 cm
sygnowany i datowany i opisany na odwrociu: 'Zbiór 42 ASapija | 1978'
na odwrociu naklejka autorska z adresem artysty

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Autor kilkudziesięciu filmów dokumentalnych o sztuce i literaturze współczesnej, filmów z dziedziny historii najnowszej i współczesnych problemach m.in. "Stadion - największe targowiska Europy", "Podaj cegłę, czyli polski socrealizm", "Polskie Państwo Podziemne", "Powstanie Warszawskie 60 lat później". Za najważniejsze w twórczości Sapiji uznawane są filmy biograficzne, między innymi o Igorze Przegrodzkim, Tadeuszu Kantorze, Kazimierzu Karabaszu , Tadeuszu Różewiczu i Wojciechu Fangorze.Reżyserował także spektakle Teatru Telewizji, m.in. "Przyjdę do Pani znów", "Zanim się przerwie srebrny sznur", "Zabić mężczyznę", "Co u pana słychać?" - tu również scenariusz i scenografia, "Madame de Sade", "Port Royal". Wykładowca PWSFTViT w Łodzi i Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.