Lit.: Adam Konopacki, Renata Weiss; Aneri Irena Weissowa, Wojciech Weiss. Katalog wystawy podróżnej, z cyklu: "Spotkania ze sztuką", Łaziska Dolne, kat. poz. 68

001
ANERI (WEISSOWA Irena) (1888-1981)

Zbieranie plonu

olej, tektura; 49 x 69,5 cm
sygn. l. g.: aneri
Na odwrocie autorski napis: Aneri (Irena Weissowa)/"Zbieranie plonu"(olej) (szkic).

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dwudziestu Pięciu Artystów

05.05.2021

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 4 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Lit.: Adam Konopacki, Renata Weiss; Aneri Irena Weissowa, Wojciech Weiss. Katalog wystawy podróżnej, z cyklu: "Spotkania ze sztuką", Łaziska Dolne, kat. poz. 68