STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

4542
Waldemar ŚWIERZY (1931-2013)

Zawodnicy Sumo

gwasz/papier, 32 x 40,7 cm
sygnowany l.d.: 'Swierzy'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Waldemar Świerzy

01.07.2020

16:00

Sprzedane 3 500 zł (4 130 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 4 000 - 5 000 zł

STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.