Cyryl Polaczek urodził się w 1989 roku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, jego promotorem był prof. Andrzej Bednarczyk. W 2012 roku studiował na Universitat der Kunste w Berlinie. Cyryl Polaczek jest malarzem konceptualnym. Jest częścią krakowskiej grupy Potencja, którą tworzy wraz z Karoliną Jabłońską i Tomaszem Kręcickim. Potencja jest jednym z najbardziej widocznych zjawisk artystycznych nowego pokolenia - działają jako artyści, galerzyści, kuratorzy i post-filmowcy. Charakterystyczną rzeczą, która wyróżnia jego prace to paradoks, który polega na tym, że silny realizm odbity jest w onirycznym świecie. Cyryl Polaczek został zwycięzcą konkursu “Artystyczna Podróż Hestii” w wyniku czego, artysta odbył rezydencję w Nowym Jorku. W trakcie studiów odbywał wiele podróży: zaczął ASP w Gdańsku by po przystankach w Berlinie obronić dyplom w Krakowie. Wystawia często zarówno sam, jak i w towarzystwie nie tylko Potencji (m.in. Wenecja, Berlin, Warszawa czy Kraków).

* opłata droit de suite" oznacza obiekty, podlegające opłacie tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyzsza opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.

35
Cyryl POLACZEK (ur. 1989, Zielona Góra)

Żarówka, 2017,

gwasz na papierze, 29,5 x 21 cm, w opr. 37,5 x 29 cm,
praca oprawiona w czarna ramę za szkłem specjalnym

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Cyryl Polaczek urodził się w 1989 roku. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, jego promotorem był prof. Andrzej Bednarczyk. W 2012 roku studiował na Universitat der Kunste w Berlinie. Cyryl Polaczek jest malarzem konceptualnym. Jest częścią krakowskiej grupy Potencja, którą tworzy wraz z Karoliną Jabłońską i Tomaszem Kręcickim. Potencja jest jednym z najbardziej widocznych zjawisk artystycznych nowego pokolenia - działają jako artyści, galerzyści, kuratorzy i post-filmowcy. Charakterystyczną rzeczą, która wyróżnia jego prace to paradoks, który polega na tym, że silny realizm odbity jest w onirycznym świecie. Cyryl Polaczek został zwycięzcą konkursu “Artystyczna Podróż Hestii” w wyniku czego, artysta odbył rezydencję w Nowym Jorku. W trakcie studiów odbywał wiele podróży: zaczął ASP w Gdańsku by po przystankach w Berlinie obronić dyplom w Krakowie. Wystawia często zarówno sam, jak i w towarzystwie nie tylko Potencji (m.in. Wenecja, Berlin, Warszawa czy Kraków).

* opłata droit de suite" oznacza obiekty, podlegające opłacie tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyzsza opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.