POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa, maj 1925, poz. 10 (Zaporoże)

LITERATURA:
Przewodnik po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Wydawnictwo Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków, No. II, Warszawa 1925

Zaporoże, historyczny region zlokalizowany nad Dnieprem oraz ludność kozacka to elementy charakterystyczne dla wczesnej twórczości Stanisława Masłowskiego. Zachował się stosunkowo liczny materiał ikonograficzny, na podstawie którego można dostrzec głęboką fascynację artysty tą częścią świata. Masłowski wraz z przyjaciółmi wielokrotnie pozował do fotografii, na których widzimy ich przyodzianych w tradycyjne stroje Kozaków. Podobne zainteresowanie ową kulturą widoczne jest na prezentowanym w katalogu obrazie. Widzimy tu scenę, w której na pierwszym planie twórca umieścił sylwetki koni oraz mężczyzn ujętych podczas rozmowy z kobietą. Uwidacznia się tu zamiłowanie Masłowskiego do kostiumologii i pejzażu zimowego. Dzieło powstało dokładnie w połowie lat 80. XIX stulecia, kiedy to styl malarza zaczął ulegać stosunkowo gwałtownym przemianom. Wówczas odchodzi on od tematów związanych z Zaporożem i zaczyna wprowadzać do swoich kompozycji pierwiastki impresjonizmu. Wzrasta w jego twórczości rola plenerów i aspektów związanych z nową stylistyką, czyli światła i wrażeniowo pojmowanych barw. Tak pisano o innym obrazie artysty, a dokładnie o „Targu na Mariensztacie” z około 1887: „Mamy dużą notatę wrażeniową, chwyconą w plenerze i przeniesioną na płótno – pejzaż miejski w słońcu, gdzie targ stanowi w gruncie rzeczy tylko element ruchu, życia, element wibracji barwnej podanej z impresjonistyczną świeżością i pełną swobodą środków malarskich. Żadnej ‘piły’, żadnej rzeczowości ‘z lupą’, żadnego drobiazgowego realizmu. Ogólne wrażenie widzianej od jednego rzutu oka całości w świetle” (Maciej Masłowski, „Stanisław Masłowski. Materiały do życiorysu i twórczości”, Wrocław 1957, s. 105). Na omawianym płótnie mamy jeszcze temat z motywami kozackimi, mamy także realizm. Impresjonizm „wchodzi” tu dopiero powoli. Są obecne jego zwiastuny pod postacią świetlnych refleksów i narastającego zainteresowania kolorem.

Był uczniem Wojciecha Gersona i Antoniego Kamieńskiego w Warszawskiej Klasie Rysunkowej. Po studiach stale mieszkał w Warszawie, skąd wyjeżdżał na plenery malarskie, m.in. na Ukrainę (w latach 1875-86). Fascynacja tamtejszym krajobrazem i folklorem sprawiła, że namalował wówczas wiele obrazów rodzajowych z postaciami Kozaków. W 1886 przebywał w Monachium; po 1900 kilkakrotnie jeździł do Włoch i do Paryża. W 1912 i 1922 odbył podróż artystyczną na Sycylię i do Tunisu. Był członkiem ugrupowań artystycznych - TZSP, T.A.P. "Sztuka", Kółka Akwarelistów Polskich oraz Stowarzyszenia Artystów Malarzy "Pro Arte". Malował głównie sceny rodzajowe oraz pejzaże.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

115
Stanisław MASŁOWSKI (1853-1926)

"Zaporoże", 1885

olej/płótno, 34 x 47 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Stanisław Masłowski 1885'
na odwrociu papierowa nalepka Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie z opisem numerycznym obrazu '10498', autorem oraz tytułem pracy 'Zapororze'; papierowa nalepka z zakładu ramiarskiego oraz oberwana papierowa nalepka zakładu pozłotniczego

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa, maj 1925, poz. 10 (Zaporoże)

LITERATURA:
Przewodnik po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Wydawnictwo Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków, No. II, Warszawa 1925

Zaporoże, historyczny region zlokalizowany nad Dnieprem oraz ludność kozacka to elementy charakterystyczne dla wczesnej twórczości Stanisława Masłowskiego. Zachował się stosunkowo liczny materiał ikonograficzny, na podstawie którego można dostrzec głęboką fascynację artysty tą częścią świata. Masłowski wraz z przyjaciółmi wielokrotnie pozował do fotografii, na których widzimy ich przyodzianych w tradycyjne stroje Kozaków. Podobne zainteresowanie ową kulturą widoczne jest na prezentowanym w katalogu obrazie. Widzimy tu scenę, w której na pierwszym planie twórca umieścił sylwetki koni oraz mężczyzn ujętych podczas rozmowy z kobietą. Uwidacznia się tu zamiłowanie Masłowskiego do kostiumologii i pejzażu zimowego. Dzieło powstało dokładnie w połowie lat 80. XIX stulecia, kiedy to styl malarza zaczął ulegać stosunkowo gwałtownym przemianom. Wówczas odchodzi on od tematów związanych z Zaporożem i zaczyna wprowadzać do swoich kompozycji pierwiastki impresjonizmu. Wzrasta w jego twórczości rola plenerów i aspektów związanych z nową stylistyką, czyli światła i wrażeniowo pojmowanych barw. Tak pisano o innym obrazie artysty, a dokładnie o „Targu na Mariensztacie” z około 1887: „Mamy dużą notatę wrażeniową, chwyconą w plenerze i przeniesioną na płótno – pejzaż miejski w słońcu, gdzie targ stanowi w gruncie rzeczy tylko element ruchu, życia, element wibracji barwnej podanej z impresjonistyczną świeżością i pełną swobodą środków malarskich. Żadnej ‘piły’, żadnej rzeczowości ‘z lupą’, żadnego drobiazgowego realizmu. Ogólne wrażenie widzianej od jednego rzutu oka całości w świetle” (Maciej Masłowski, „Stanisław Masłowski. Materiały do życiorysu i twórczości”, Wrocław 1957, s. 105). Na omawianym płótnie mamy jeszcze temat z motywami kozackimi, mamy także realizm. Impresjonizm „wchodzi” tu dopiero powoli. Są obecne jego zwiastuny pod postacią świetlnych refleksów i narastającego zainteresowania kolorem.

Był uczniem Wojciecha Gersona i Antoniego Kamieńskiego w Warszawskiej Klasie Rysunkowej. Po studiach stale mieszkał w Warszawie, skąd wyjeżdżał na plenery malarskie, m.in. na Ukrainę (w latach 1875-86). Fascynacja tamtejszym krajobrazem i folklorem sprawiła, że namalował wówczas wiele obrazów rodzajowych z postaciami Kozaków. W 1886 przebywał w Monachium; po 1900 kilkakrotnie jeździł do Włoch i do Paryża. W 1912 i 1922 odbył podróż artystyczną na Sycylię i do Tunisu. Był członkiem ugrupowań artystycznych - TZSP, T.A.P. "Sztuka", Kółka Akwarelistów Polskich oraz Stowarzyszenia Artystów Malarzy "Pro Arte". Malował głównie sceny rodzajowe oraz pejzaże.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.