Analogiczne płótno, od 1939 roku, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i jest znane pod tytułem „Zamek Królewski w Krakowie”, a pochodzi z 1873 roku. Dzieło Władysława Maleckiego było prezentowane na wystawie w Monachium i Wiedniu, a w 1874 roku w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Wtedy właśnie Aleksander Lesser pisał w „Kłosach”: „[…] Artysta ten nie naśladuje obcej maniery, lecz zapatruje się wprost na naturę, i wyznać trzeba, że pomimo nieco szorstkiego malowania obraz ten w pewnym oddaleniu należyte czyni wrażenie; niebo szczególnie jest świetne, a płaszczyzna, na której trzodę pasą, doskonale się zagłębia, również naturalnie są malowane drzewa i łąki”.

Oferowany obraz, według opinii wybitnej historyk sztuki, Anny Tyczyńskiej, jest pierwszą wersją wspomnianej wcześniej kompozycji ze zbiorów krakowskiego muzeum. Oba dzieła różnią detale w sposobie malowania czy sztafażu, jak również rozwiązania kompozycyjne, na przykład zwierzęta pasące się na łące czy postać kobieca, które zostały dodane w ostatecznej wersji obrazu.

Por.: Władysław Aleksander Malecki (1836-1900), Katalog wystawy monograficznej, red. Alojzy Oborny, Kielce 1999, s. 32.

109
Władysław MALECKI (1836 - 1900)

Zamek Królewski w Krakowie, 1873

olej, płótno dublowane; 52 x 119 cm;
sygn. i dat. p. d.: W. Malecki / 1875 r.
na odwrocie, na blejtramie dwie nalepki irlandzkiej galerii McClelland Galleries; na górnej listwie krosna ślady po dawnych nalepkach.

Zobacz katalog

REMPEX

Silent Selling - wystawa połączona ze sprzedażą

17.08.2021

18:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 400 000 - 500 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Analogiczne płótno, od 1939 roku, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie i jest znane pod tytułem „Zamek Królewski w Krakowie”, a pochodzi z 1873 roku. Dzieło Władysława Maleckiego było prezentowane na wystawie w Monachium i Wiedniu, a w 1874 roku w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Wtedy właśnie Aleksander Lesser pisał w „Kłosach”: „[…] Artysta ten nie naśladuje obcej maniery, lecz zapatruje się wprost na naturę, i wyznać trzeba, że pomimo nieco szorstkiego malowania obraz ten w pewnym oddaleniu należyte czyni wrażenie; niebo szczególnie jest świetne, a płaszczyzna, na której trzodę pasą, doskonale się zagłębia, również naturalnie są malowane drzewa i łąki”.

Oferowany obraz, według opinii wybitnej historyk sztuki, Anny Tyczyńskiej, jest pierwszą wersją wspomnianej wcześniej kompozycji ze zbiorów krakowskiego muzeum. Oba dzieła różnią detale w sposobie malowania czy sztafażu, jak również rozwiązania kompozycyjne, na przykład zwierzęta pasące się na łące czy postać kobieca, które zostały dodane w ostatecznej wersji obrazu.

Por.: Władysław Aleksander Malecki (1836-1900), Katalog wystawy monograficznej, red. Alojzy Oborny, Kielce 1999, s. 32.