„Dokumentacje 1950 –1978” to zbiór fotografii Zofii Rydet, który obejmuje najwcześniejszą część dorobku artystki. Składa się z ponad 30 tysięcy zdjęć wykonanych w Polsce i za granicą, z których tylko część istnieje w formie odbitek. W „Dokumentacjach” są portretowane konkretne grupy społeczne lub zawodowe, ale ważnymi motywami jest również miasto oraz krajobraz. W Bytomiu Zofia Rydet mieszkała na wysokim piętrze i obserwowała stamtąd oraz fotografowała okolicę. Taka charakterystyczna dla fotografii awangardowej perspektywa „z góry" była przez artystkę wykorzystywana bardzo często. Pojawiają się motywy dachów i ujęcia ludzi na ulicach, geometryczne ornamenty chodników, pasów na jezdni, płaskie zarysy murków, ławek, kałuż, smug śniegu (za: zofiarydet.com).

Fotografią zainteresowała się w latach 50 - tych XX w. Od 1955 r. związana z Gliwickim Towarzystwem Fotograficznym. Inspirowała się reportażem, makrofotografią oraz pracami twórców nowoczesnych – m.in. Jerzego Lewczyńskiego i Zdzisława Beksińskiego. Autorka wielu cyklów (m.in. „Zapis socjologiczny”) i fotomontaży. Jej prace to przede wszystkim psychologiczne portrety mieszkańców polskiej wsi. Uczestniczka kilkuset wystaw i zdobywczyni kilkudziesięciu nagród.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

118
Zofia RYDET (1911-1997)

"Zakratowane niebo", z cyklu: "Dachy", z serii: "Dokumentacje 1950-1978" , 1953

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 38 x 29 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '1953 | P.T.F. | Bytom [adres] | Rydet Zofia | Zakratowane niebo'
opisany na odwrociu: 'RYDET ZOFIA | BYTOM | "GITTER AM HIMMEL"'
na odwrociu pieczęcie wystawowe

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Dokumentacje 1950 –1978” to zbiór fotografii Zofii Rydet, który obejmuje najwcześniejszą część dorobku artystki. Składa się z ponad 30 tysięcy zdjęć wykonanych w Polsce i za granicą, z których tylko część istnieje w formie odbitek. W „Dokumentacjach” są portretowane konkretne grupy społeczne lub zawodowe, ale ważnymi motywami jest również miasto oraz krajobraz. W Bytomiu Zofia Rydet mieszkała na wysokim piętrze i obserwowała stamtąd oraz fotografowała okolicę. Taka charakterystyczna dla fotografii awangardowej perspektywa „z góry" była przez artystkę wykorzystywana bardzo często. Pojawiają się motywy dachów i ujęcia ludzi na ulicach, geometryczne ornamenty chodników, pasów na jezdni, płaskie zarysy murków, ławek, kałuż, smug śniegu (za: zofiarydet.com).

Fotografią zainteresowała się w latach 50 - tych XX w. Od 1955 r. związana z Gliwickim Towarzystwem Fotograficznym. Inspirowała się reportażem, makrofotografią oraz pracami twórców nowoczesnych – m.in. Jerzego Lewczyńskiego i Zdzisława Beksińskiego. Autorka wielu cyklów (m.in. „Zapis socjologiczny”) i fotomontaży. Jej prace to przede wszystkim psychologiczne portrety mieszkańców polskiej wsi. Uczestniczka kilkuset wystaw i zdobywczyni kilkudziesięciu nagród.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.