Stanisław Dziemański studiował w Krakowie - w szkole Tadeusza Błotnickiego i Stanisława Dębickiego oraz na kursach prywatnych Wincentego Wodzinowski. Po 1924 odbył kilka podróży artystycznych do Włoch i Francji. W okresie międzywojennym czynnie uczestniczył w życiu artystycznym i wystawienniczym Krakowa. Od 1954 roku mieszkał i tworzył w Warszawie. Malował przede wszystkim widoki miejskie i pejzaże szczególnie z Podhala i Tatr.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

19
Stanisław DZIEMAŃSKI (1897-1962)

Zakopane, 1959

olej/płótno, 29 x 48 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'ST. DZIEMAŃSKI | ZAKOPANE 1959'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet - Sztuka Dawna

23.01.2020

19:00

Sprzedane 1 500 zł (1 845 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 400 - 2 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Stanisław Dziemański studiował w Krakowie - w szkole Tadeusza Błotnickiego i Stanisława Dębickiego oraz na kursach prywatnych Wincentego Wodzinowski. Po 1924 odbył kilka podróży artystycznych do Włoch i Francji. W okresie międzywojennym czynnie uczestniczył w życiu artystycznym i wystawienniczym Krakowa. Od 1954 roku mieszkał i tworzył w Warszawie. Malował przede wszystkim widoki miejskie i pejzaże szczególnie z Podhala i Tatr.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.