"Na wystawie międzynarodowej figurować też będą wszyscy malarze polscy, osiedli w Monachium. I tak: pan Kozakiewicz przygotowuje przepyszny obrazek rodzajowy, przedstawiający Pierwsze kroki. […] Obrazki rodzajowe, wobec takiej wielkiej ilości malarzy, poświęcających się temu działowi sztuki, muszą mieć koniecznie w sobie pewną odrębność, inaczej zginą w powodzi wielkiej ilości produkcji tego rodzaju. Już to samo dowodzi, że obrazy pana Kozakiewicza posiadają w wysokim stopniu tę odrębność, że każdy jego obrazek, czy obraz, wywołuje zawsze obszerne krytyki znawców, a wystawiony w sali monachijskiego Kuntstvereinu gromadzi przed sobą bardzo liczną publiczność. Jest w nich zawsze świeżość myśli, urok, ciepło, szczegóły pysznie wykończone, kompozycją obmyślana z wdziękiem. Obrazy pana Kozakiewicza z tej właśnie przyczyny mają pokup w Niemczech i Anglii bardzo wielki, a świeżo dwa jego dzieła zostały nabyte przez Towarzystwo sztuk pięknych […]. Zwrócić tu musimy uwagę, że towarzystwo to nabywa dla tego celu tylko dzieła wyższej wartości"
[Michał Wołowski] Dr Bonawentura Kopeć, Kozakiewicz, Kłosy 1879 nr 720 s. 255, nr 721, s. 262-263 [w:] Halina Stępień, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914, Warszawa 1994, s. 166

Studiował w latach 1857 - 1866 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalewskiego. Od 1868 r. kształcił się w Akademii wiedeńskiej. W latach 1871 - 1900 mieszkał w Monachium, a po powrocie do kraju w Warszawie i w Szczawnicy. Malował realistyczne sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, obrazy o treściach historycznych, motywy z powstania styczniowego- w którym brał udział. Odznaczony medalami na wystawach, m. in. w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo popularny w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Anglii.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.

64
Antoni KOZAKIEWICZ (1841-1929)

Zabawa z dzieckiem

olej/tektura, 33,7 x 26 cm
sygnowany, opisany i datowany p.d.: 'A. Kozakiewicz | Szczawnica 1910.'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Na wystawie międzynarodowej figurować też będą wszyscy malarze polscy, osiedli w Monachium. I tak: pan Kozakiewicz przygotowuje przepyszny obrazek rodzajowy, przedstawiający Pierwsze kroki. […] Obrazki rodzajowe, wobec takiej wielkiej ilości malarzy, poświęcających się temu działowi sztuki, muszą mieć koniecznie w sobie pewną odrębność, inaczej zginą w powodzi wielkiej ilości produkcji tego rodzaju. Już to samo dowodzi, że obrazy pana Kozakiewicza posiadają w wysokim stopniu tę odrębność, że każdy jego obrazek, czy obraz, wywołuje zawsze obszerne krytyki znawców, a wystawiony w sali monachijskiego Kuntstvereinu gromadzi przed sobą bardzo liczną publiczność. Jest w nich zawsze świeżość myśli, urok, ciepło, szczegóły pysznie wykończone, kompozycją obmyślana z wdziękiem. Obrazy pana Kozakiewicza z tej właśnie przyczyny mają pokup w Niemczech i Anglii bardzo wielki, a świeżo dwa jego dzieła zostały nabyte przez Towarzystwo sztuk pięknych […]. Zwrócić tu musimy uwagę, że towarzystwo to nabywa dla tego celu tylko dzieła wyższej wartości"
[Michał Wołowski] Dr Bonawentura Kopeć, Kozakiewicz, Kłosy 1879 nr 720 s. 255, nr 721, s. 262-263 [w:] Halina Stępień, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914, Warszawa 1994, s. 166

Studiował w latach 1857 - 1866 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalewskiego. Od 1868 r. kształcił się w Akademii wiedeńskiej. W latach 1871 - 1900 mieszkał w Monachium, a po powrocie do kraju w Warszawie i w Szczawnicy. Malował realistyczne sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, obrazy o treściach historycznych, motywy z powstania styczniowego- w którym brał udział. Odznaczony medalami na wystawach, m. in. w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo popularny w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Anglii.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.