Absolwent krakowskiej ASP. Dyplom obronił w 1962 w pracowni miedziorytnictwa Mieczysława Wejmana i pracowni liternictwa Adama Stalony-Dobrzańskiego. Jego prace prezentowano na ponad 200 wystawach zbiorowych. Miał też ponad 20 wystaw indywidualnych w Polsce, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Holandii, Norwegii oraz USA. Jego prace znajdują się w wielu muzeach w kraju i zagranicą. Zdobył wiele prestiżowych nagród podczas międzynarodowych konkursów. Obecnie prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

272
Jacek GAJ (1938 - 2021)

"Zabawa", 1970

miedzioryt/papier, 28,2 x 38,6 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu:' "Zabawa" epr. d'art. h.s., Jacek Gaj - 1970'
adruk:15,8x21,4cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna

22.09.2021

20:00

Sprzedane 1 000 zł (1 250 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 400 - 2 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Absolwent krakowskiej ASP. Dyplom obronił w 1962 w pracowni miedziorytnictwa Mieczysława Wejmana i pracowni liternictwa Adama Stalony-Dobrzańskiego. Jego prace prezentowano na ponad 200 wystawach zbiorowych. Miał też ponad 20 wystaw indywidualnych w Polsce, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Holandii, Norwegii oraz USA. Jego prace znajdują się w wielu muzeach w kraju i zagranicą. Zdobył wiele prestiżowych nagród podczas międzynarodowych konkursów. Obecnie prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.