OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

31
Salvador DALI (1904-1989)

Z TEKI „ZABAWNE SNY PANTAGRUELA“, 1973

litografia barwna, papier japoński, 66,5 x 48 cm
napis oł. pod ryc. l.: 136/250, sygn. oł. pod ryc. p.: Dali

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuka Wyobraźni

06.05.2021

18:00

Cena wywoławcza: 6 000 zł
Estymacja: 7 000 - 12 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)