Mariola Przyjemska należy do grona tych twórców lat 90., którzy kształtowali obraz sztuki polskiej okresu transformacji. W pierwszej połowie dekady zaczęła podejmować w swoich pracach temat modeli współczesnej konsumpcji. Wczesne obrazy malowała na dużych płótnach szerokimi pociągnięciami pędzla, preferując kontrastowe zestawienia barw: czerni, czerwieni, żółcieni i bieli. Widać w nich pewne powinowactwa formalne z nurtem Nowej Ekspresji i twórczością artystów z Gruppy, zwłaszcza z uwagi na odniesienia literackie, mitologiczne i anegdotyczne w obrazach. Chętnie odwoływała się też do cytatów z historii sztuki. Przyjemska przyjęła też charakterystyczny dla nowofalowego malarstwa lat 80. płaski, plakatowy sposób malowania, przez co kładła nacisk na symboliczną wymowę obrazu jako znaku. Odwoływała się też do symboliki religijnej czerpanej ze Starego i Nowego Testamentu. Prezentowany realizacja to praca z serii "Jazy", na którą składa się dwanaście obrazów.

W latach 1983-88 studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę dyplomową obroniła w pracowni prof. Tadeusza Dominika, aneks w pracowni Ryszarda Winiarskiego. Mieszka i pracuje w Pradze i w Warszawie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

08
Mariola PRZYJEMSKA (ur. 1963)

Z serii "Jazy" (4), 2011 r.

olej/płótno, 50 x 60 cm
sygnowany na odwrociu: ‘M. Przyjemska’

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Mariola Przyjemska należy do grona tych twórców lat 90., którzy kształtowali obraz sztuki polskiej okresu transformacji. W pierwszej połowie dekady zaczęła podejmować w swoich pracach temat modeli współczesnej konsumpcji. Wczesne obrazy malowała na dużych płótnach szerokimi pociągnięciami pędzla, preferując kontrastowe zestawienia barw: czerni, czerwieni, żółcieni i bieli. Widać w nich pewne powinowactwa formalne z nurtem Nowej Ekspresji i twórczością artystów z Gruppy, zwłaszcza z uwagi na odniesienia literackie, mitologiczne i anegdotyczne w obrazach. Chętnie odwoływała się też do cytatów z historii sztuki. Przyjemska przyjęła też charakterystyczny dla nowofalowego malarstwa lat 80. płaski, plakatowy sposób malowania, przez co kładła nacisk na symboliczną wymowę obrazu jako znaku. Odwoływała się też do symboliki religijnej czerpanej ze Starego i Nowego Testamentu. Prezentowany realizacja to praca z serii "Jazy", na którą składa się dwanaście obrazów.

W latach 1983-88 studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę dyplomową obroniła w pracowni prof. Tadeusza Dominika, aneks w pracowni Ryszarda Winiarskiego. Mieszka i pracuje w Pradze i w Warszawie.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.