Praca pochodzi ze zbiorowej teki graficznej zawierającej autolitografie 12 artystów. Teka nosiła tytuł Kraków 1911, a wydana została przez "Komitet Gospodarczy XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie członkom swoim na pamiątkę". Autolitografie wykonane pod kierunkiem autorów odbito w krakowskim Zakładzie Litografii Artystycznej Aureliusza Pruszyńskiego. W tym okresie Wyczółkowski odbijał tam zresztą wszystkie swoje plansze, co wspominał po latach: "Miałem przytułek u Pruszyńskiego przy Bramie Floriańskiej w Krakowie. Tam powstały: Teka ukraińska i Litewska, Gdańska. Przedtem wspólna teka..."

17
Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852 Huta Miastkowska k. Siedlec - 1936 Warszawa)

Z KATEDRY WAWELSKIEJ. KONFESJA NAD GROBEM ŚW. STANISŁAWA, 1911

autolitografia, papier
40,5 x 27,5 cm (w świetle passe-partout)
sygn. na kamieniu p.d.: LWyczoł 1911

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Praca pochodzi ze zbiorowej teki graficznej zawierającej autolitografie 12 artystów. Teka nosiła tytuł Kraków 1911, a wydana została przez "Komitet Gospodarczy XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie członkom swoim na pamiątkę". Autolitografie wykonane pod kierunkiem autorów odbito w krakowskim Zakładzie Litografii Artystycznej Aureliusza Pruszyńskiego. W tym okresie Wyczółkowski odbijał tam zresztą wszystkie swoje plansze, co wspominał po latach: "Miałem przytułek u Pruszyńskiego przy Bramie Floriańskiej w Krakowie. Tam powstały: Teka ukraińska i Litewska, Gdańska. Przedtem wspólna teka..."