Zdjęcia z wizyt w Nowej Hucie Józefa Cyrankiewicza, Edwarda Gierka, szacha Rezy Pahlawiego i Walentiny Tiereszkowej.

95
Janusz PODLECKI (1933 - 2015)

Z gospodarską wizytą, lata 70. XX wieku

Autorskie odbitki fotograficzne;
20 sztuk;
wymiary: 13 x 18 cm;
na części prac, na odwrociach, pieczątki i opisy autorskie. Odbitki ze zbiorów rodziny;
prace unikatowe (negatywy zostały zniszczone).

Zobacz katalog

NAUTILUS

Aukcja 60. Prace na Papierze

21.11.2020

16:00

Sprzedane 320 zł (368 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 320 zł

Zdjęcia z wizyt w Nowej Hucie Józefa Cyrankiewicza, Edwarda Gierka, szacha Rezy Pahlawiego i Walentiny Tiereszkowej.