POCHODZENIE:
kolekcja Andrzeja Kendy

„Sztuka Natalii LL jest ruchem, rozwojem potęgującej się ‘sztuczności’(-). Każdy następny stopień sztuczności jest konieczny dla ukonstytuowania i potwierdzenia etapu poprzedniego — sztuczności: poprzedniej (…) Jest to proces permanentnej kondensacji prowadzący do pojęcia czystego (obejmuje ono także sztuczność wizualną) zawierającego w sobie wszystkie inne wytworzone dotąd pojęcia i kategorie (…)”

Andrzej Sapija (w katalogu wystawy Natalii LL, 1976)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

110
NATALIA LL (Natalia Lach-Lachowicz) (ur. 1937)

Z cyklu: "Sztuczna Fotografia", 1976

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 9,9 x 15,2 cm (wymiary każdej pracy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'NATALIA LL | ARTYFICIAL PHOTOGRAPHY | 1976 | 8 photos 9.9 x 15.2 cm'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna

02.04.2020

19:00

Sprzedane 30 000 zł (36 900 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 24 000 - 30 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
kolekcja Andrzeja Kendy

„Sztuka Natalii LL jest ruchem, rozwojem potęgującej się ‘sztuczności’(-). Każdy następny stopień sztuczności jest konieczny dla ukonstytuowania i potwierdzenia etapu poprzedniego — sztuczności: poprzedniej (…) Jest to proces permanentnej kondensacji prowadzący do pojęcia czystego (obejmuje ono także sztuczność wizualną) zawierającego w sobie wszystkie inne wytworzone dotąd pojęcia i kategorie (…)”

Andrzej Sapija (w katalogu wystawy Natalii LL, 1976)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.