W latach 2004-09 studiowała grafikę na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jako główny środek artystycznej wypowiedzi wybrała animację i malarstwo, by podejmować zagadnienia związane z psychologią ludzkiej natury. Za dyplom „No place like home”, będący cyklem monochromatycznych obrazów, otrzymała nagrodę rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

49
Paulina SADOWSKA (ur. 1985)

Z cyklu "Shame", Bez tytułu, 2008 r.

olej/płótno, 50 x 40 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'SADOWSKA PAULINA | 'UNTITLED' | 40 x 50 | 2008 | OLEJ, PŁÓTNO'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach 2004-09 studiowała grafikę na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jako główny środek artystycznej wypowiedzi wybrała animację i malarstwo, by podejmować zagadnienia związane z psychologią ludzkiej natury. Za dyplom „No place like home”, będący cyklem monochromatycznych obrazów, otrzymała nagrodę rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.