Jerzy Świątkowski (1942 Grudziądz) - Artysta malarz, Grafik, pisarz i poeta. Należy do ZPAP, Stowarzyszenia "Świat", Związku Twórczego Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Ponad 20 wystaw indywidualnych (m.in. w warszawskich galeriach `Zapiecek" i "Forma&Colour"). Udział w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Otrzymał ponad 20 nagród i wyróżnień m. in. I Nagrodę K.P.T.K. Grudziądz w 1971 roku, 2 złote medale na M.T.P w 1984 roku oraz II Nagrodę Warszawskiej Jesieni Plastyki w 1993 roku.
Uczestnik Artbarbakan`98.
Artysta zawsze podkreśla swoją niezależność i krytyczny, jeśli nie sarkastyczny stosunek do rzeczywistości, niejako – w sprzeczności z barwnym światem jego obrazów i rysunków. Był aktywnym członkiem stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Przede wszystkim ZPAP, a także Stowarzyszenia „Świat”, Związku Twórczego Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Poddanie oceny sztuki po 1990 roku li tylko mechanizmom rynkowym ocenia nader krytycznie, czemu daje wyraz w licznych rysunkach poświęconych tematowi Okrągłego Stołu.

WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

13
Jerzy ŚWIĄTKOWSKI (ur. 1942, Grudziądz)

Z cyklu Ptaki Brzemienne

tusz, piórko, papier, 1973, 34 x 47 cm, sygn. p.d.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Jerzy Świątkowski (1942 Grudziądz) - Artysta malarz, Grafik, pisarz i poeta. Należy do ZPAP, Stowarzyszenia "Świat", Związku Twórczego Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Ponad 20 wystaw indywidualnych (m.in. w warszawskich galeriach `Zapiecek" i "Forma&Colour"). Udział w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Otrzymał ponad 20 nagród i wyróżnień m. in. I Nagrodę K.P.T.K. Grudziądz w 1971 roku, 2 złote medale na M.T.P w 1984 roku oraz II Nagrodę Warszawskiej Jesieni Plastyki w 1993 roku.
Uczestnik Artbarbakan`98.
Artysta zawsze podkreśla swoją niezależność i krytyczny, jeśli nie sarkastyczny stosunek do rzeczywistości, niejako – w sprzeczności z barwnym światem jego obrazów i rysunków. Był aktywnym członkiem stowarzyszeń zawodowych i twórczych. Przede wszystkim ZPAP, a także Stowarzyszenia „Świat”, Związku Twórczego Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Poddanie oceny sztuki po 1990 roku li tylko mechanizmom rynkowym ocenia nader krytycznie, czemu daje wyraz w licznych rysunkach poświęconych tematowi Okrągłego Stołu.

WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Opłata organizacyjna: do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Wynosi ona 18%.
- Droit de suite: przy wybranych i oznaczonych obiektach, do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.