„Mój ‘Świat uczuć i wyobraźni’ mówi o człowieku zagrożonym już od chwili narodzin, o jego obsesjach, o jego uczuciach, osamotnieniu, pragnieniach, o lęku, przed którym ratuje go tylko miłość, o tragedii przemijania, o strachu przed zagładą i zniszczeniem”.
Zofia Rydet

Prezentowana praca pochodzi z cyklu fotomontaży „Świat uczuć i wyobraźni”, który Rydet tworzyła od lat sześćdziesiątych. W jego ramach powstało 15 serii, które złożyły się na 70 obrazów. Znana głównie z „Zapisu socjologicznego” artystka w omawianym cyklu dała się poznać jako fotografka tworząca w duchu surrealizmu. Wykreowany, poetycki świat miał symboliczny charakter, o potężnym ładunku emocjonalnym. Prace z serii zostały zebrane w album, wydany z przedmową Urszuli Czartoryskiej w 1979 roku. Oryginalnie „Świat uczuć i wyobraźni” eksponowany był w postaci pokazu multimedialnego z podkładem muzycznym.

Fotografią zainteresowała się w latach 50 - tych XX w. Od 1955 związana z Gliwickim Towarzystwem Fotograficznym. Inspirowała się reportażem, makrofotografią oraz pracami twórców nowoczesnych – m.in. Jerzego Lewczyńskiego i Zdzisława Beksińskiego. Autorka wielu cyklów (m.in. „Zapis socjologiczny”) i fotomontaży. Jej prace to przede wszystkim psychologiczne portrety mieszkańców polskiej wsi. Uczestniczka kilkuset wystaw i zdobywczyni kilkudziesięciu nagród.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

141
Zofia RYDET (1911-1997)

Z cyklu: "Manekiny"

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 50,3 x 38,3 cm
na odwrociu pieczęć autorska: 'ZOFIA RYDET | A.F.I.A.P czł. Z.P.A.F. | GLIWICE | [adres]'
numerowany i opisany na odwrociu: '2/20 | z cyklu MANEKINY | MANNEQUINS'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna

02.04.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 8 000 - 10 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

„Mój ‘Świat uczuć i wyobraźni’ mówi o człowieku zagrożonym już od chwili narodzin, o jego obsesjach, o jego uczuciach, osamotnieniu, pragnieniach, o lęku, przed którym ratuje go tylko miłość, o tragedii przemijania, o strachu przed zagładą i zniszczeniem”.
Zofia Rydet

Prezentowana praca pochodzi z cyklu fotomontaży „Świat uczuć i wyobraźni”, który Rydet tworzyła od lat sześćdziesiątych. W jego ramach powstało 15 serii, które złożyły się na 70 obrazów. Znana głównie z „Zapisu socjologicznego” artystka w omawianym cyklu dała się poznać jako fotografka tworząca w duchu surrealizmu. Wykreowany, poetycki świat miał symboliczny charakter, o potężnym ładunku emocjonalnym. Prace z serii zostały zebrane w album, wydany z przedmową Urszuli Czartoryskiej w 1979 roku. Oryginalnie „Świat uczuć i wyobraźni” eksponowany był w postaci pokazu multimedialnego z podkładem muzycznym.

Fotografią zainteresowała się w latach 50 - tych XX w. Od 1955 związana z Gliwickim Towarzystwem Fotograficznym. Inspirowała się reportażem, makrofotografią oraz pracami twórców nowoczesnych – m.in. Jerzego Lewczyńskiego i Zdzisława Beksińskiego. Autorka wielu cyklów (m.in. „Zapis socjologiczny”) i fotomontaży. Jej prace to przede wszystkim psychologiczne portrety mieszkańców polskiej wsi. Uczestniczka kilkuset wystaw i zdobywczyni kilkudziesięciu nagród.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.