Marian Konieczny urodził się 13 stycznia 1930 roku w Jasionowie koło Brzozowa. Rysował od najmłodszych lat, przede wszystkim to, co go otaczało: swój dom, ludzi żyjących w sąsiedztwie lub przybyszów z góry - Łemków. Po wojnie, jesienią rozpoczął naukę w krakowskim Liceum Sztuk Pięknych i to było jego pierwsze zderzenie z Krakowem. W latach 1948-54 studiował u Xawerego Dunikowskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w latach 1954-58 w Instytucie im. I. Repina w Leningradzie.
Konieczny wiele zawdzięcza Xaweremu Dunikowskiemu, swojemu mistrzowi. Jak sam mówi, przyjął jego zasadę, że najważniejszy w tworzeniu jest intelekt, nie zaś przelotne uczucia. Rzeźbiarz od 1958 roku pracował na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, swojej alma mater. W latach 1972-81 był rektorem.
Duża część dorobku Koniecznego to rzeźba pomnikowa. Brał udział w licznych konkursach na projekty pomników, za które zdobywał nagrody i wyróżnienia, między innymi I nagrodę w konkursie na projekt pomnika Bohaterom Warszawy - "Nike Warszawska" 1959 roku. Oprócz zamówień publicznych i komercyjnych twórczość Koniecznego to też wątki osobiste. Do takich rzeźb należy prezentowana praca "Ecce Homo" z cyklu "Macierzyństwo". Konieczny powiedział: "Ciągle żyją we mnie te tematy, idee w dalszym ciągu budzą we mnie niepokój, i wydaje się, że niewiele jeszcze wypowiedziałem".
Uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Brzozowie[3][4]. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z 1954 oraz Instytutu im. Repina w Petersburgu, gdzie studiował w latach 1954-1958. W 1958 podjął pracę w ASP w Krakowie. Uczeń Xawerego Dunikowskiego. W latach 1948-1954 należał do Związku Młodzieży Polskiej. W 1953 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1958 do 1980 był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przystąpił także do Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórca wielkich kompozycji rzeźbiarskich, medali, portretów sławnych Polaków m.in. Konrada Swinarskiego, Krzysztofa Pendereckiego. Marian Konieczny jest także twórcą pomnika nagrobnego aktorki Barbary Kwiatkowskiej-Lass, zrealizowanego w 1998 oraz pomnika nagrobnego prof. Wiktora Zina zrealizowanego w 2012 - obydwa na Cmentarzu Rakowickim.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

20
Marian KONIECZNY (1930 Jasionowo - 2017 Kraków)

Z cyklu Macierzyństwo, 2016 r.

brąz patynowany, 27,5 x 50 x 14,5 cm
sygnowany, datowany i opisany z tyłu: 'MKonieczny | 2016 | Z CYKLU "MACIERZYŃSTWO" i z prawego boku: 'FORMA 1'
opisany ś.d.: 'ECCE HOMO'
odlew autorski

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Marian Konieczny urodził się 13 stycznia 1930 roku w Jasionowie koło Brzozowa. Rysował od najmłodszych lat, przede wszystkim to, co go otaczało: swój dom, ludzi żyjących w sąsiedztwie lub przybyszów z góry - Łemków. Po wojnie, jesienią rozpoczął naukę w krakowskim Liceum Sztuk Pięknych i to było jego pierwsze zderzenie z Krakowem. W latach 1948-54 studiował u Xawerego Dunikowskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w latach 1954-58 w Instytucie im. I. Repina w Leningradzie.
Konieczny wiele zawdzięcza Xaweremu Dunikowskiemu, swojemu mistrzowi. Jak sam mówi, przyjął jego zasadę, że najważniejszy w tworzeniu jest intelekt, nie zaś przelotne uczucia. Rzeźbiarz od 1958 roku pracował na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, swojej alma mater. W latach 1972-81 był rektorem.
Duża część dorobku Koniecznego to rzeźba pomnikowa. Brał udział w licznych konkursach na projekty pomników, za które zdobywał nagrody i wyróżnienia, między innymi I nagrodę w konkursie na projekt pomnika Bohaterom Warszawy - "Nike Warszawska" 1959 roku. Oprócz zamówień publicznych i komercyjnych twórczość Koniecznego to też wątki osobiste. Do takich rzeźb należy prezentowana praca "Ecce Homo" z cyklu "Macierzyństwo". Konieczny powiedział: "Ciągle żyją we mnie te tematy, idee w dalszym ciągu budzą we mnie niepokój, i wydaje się, że niewiele jeszcze wypowiedziałem".
Uczęszczał do Gimnazjum Klasycznego w Brzozowie[3][4]. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z 1954 oraz Instytutu im. Repina w Petersburgu, gdzie studiował w latach 1954-1958. W 1958 podjął pracę w ASP w Krakowie. Uczeń Xawerego Dunikowskiego. W latach 1948-1954 należał do Związku Młodzieży Polskiej. W 1953 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1958 do 1980 był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przystąpił także do Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórca wielkich kompozycji rzeźbiarskich, medali, portretów sławnych Polaków m.in. Konrada Swinarskiego, Krzysztofa Pendereckiego. Marian Konieczny jest także twórcą pomnika nagrobnego aktorki Barbary Kwiatkowskiej-Lass, zrealizowanego w 1998 oraz pomnika nagrobnego prof. Wiktora Zina zrealizowanego w 2012 - obydwa na Cmentarzu Rakowickim.


PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.