Absolwent katowickiego wydziału grafiki krakowskiej ASP, profesor Uniwersytetu Śląskiego, uznany autor ponad 50 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Od początku lat 80. zrealizował kilka obszernych cykli malarskich, z których najważniejsze to: "Fantomanie", "Kosmogonie", "Luminofory", "Księga słońca", "Lirykony", "Głowy" oraz "Pejzaże Pamięci" . Podejmuje w nich problemy dematerializacji oraz przekształceń fenomenów materii, światła, koloru. Nagradzany za malarstwo, w 1997 otrzymał Nagrodę Rektora UŚ za działalność artystyczną i dydaktyczną. W latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 wyróżniony stypendium naukowym Rektora UŚ za działalność naukowo - artystyczną. Autor dwóch publikacji naukowych "Wielość przestrzeni". Obecnie pracuje nad zbiorem esejów pt. "Od wzniosłości do ironii", stanowiącym próbę opisania własnej twórczości w kontekście złożonej problematyki sztuki współczesnej.

48
Lech KOŁODZIEJCZYK (ur. 1953)

Z cyklu Kosmogonie

olej/płótno, 122 x 65 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Absolwent katowickiego wydziału grafiki krakowskiej ASP, profesor Uniwersytetu Śląskiego, uznany autor ponad 50 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Od początku lat 80. zrealizował kilka obszernych cykli malarskich, z których najważniejsze to: "Fantomanie", "Kosmogonie", "Luminofory", "Księga słońca", "Lirykony", "Głowy" oraz "Pejzaże Pamięci" . Podejmuje w nich problemy dematerializacji oraz przekształceń fenomenów materii, światła, koloru. Nagradzany za malarstwo, w 1997 otrzymał Nagrodę Rektora UŚ za działalność artystyczną i dydaktyczną. W latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 wyróżniony stypendium naukowym Rektora UŚ za działalność naukowo - artystyczną. Autor dwóch publikacji naukowych "Wielość przestrzeni". Obecnie pracuje nad zbiorem esejów pt. "Od wzniosłości do ironii", stanowiącym próbę opisania własnej twórczości w kontekście złożonej problematyki sztuki współczesnej.