POCHODZENIE:
Galeria Wymiany, Łódź
kolekcja prywatna, Łódź

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

33
Józef ROBAKOWSKI (ur. 1939)

Z cyklu "Kąty energetyczne"

akryl/płótno, 101 x 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Z cyklu "KĄTY ENERGETYCZNE" | 1975-2003 | J. Robakowski'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Yellow and Gray

17.06.2021

19:00

Sprzedane 17 000 zł (21 250 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 20 000 - 30 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
Galeria Wymiany, Łódź
kolekcja prywatna, Łódź

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.