Proweniencja:
Warszawa, kolekcja prywatna
Cieszyn, kolekcja prywatna

095
Jan DOBKOWSKI (ur. 1942)

z cyklu Genesis, 2002

flamaster, papier
68,5 x 98,5 cm
sygn. p. d.: Jan Dobkowski 2002

Zobacz katalog

POLSWISS ART

Aukcja Dzieł Sztuki

11.06.2024

19:00

Sprzedane 15 000 zł (18 750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 10 000 - 12 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Proweniencja:
Warszawa, kolekcja prywatna
Cieszyn, kolekcja prywatna