STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

4540
Waldemar ŚWIERZY (1931-2013)

Z cyklu 'Gangsterzy'

gwasz/tektura, 29 x 36 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Waldemar Świerzy

01.07.2020

16:00

Sprzedane 4 500 zł (5 310 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 000 - 6 000 zł

STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.