Od 1973 roku w ZPAF (członek Rady Artystycznej), wcześniej (w latach 60.) należał do Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego. Absolwent ASP w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1997 r. Wykładowca ze stopniem profesora na ASP w Katowicach i w Gdańsku. W latach 60. swą działalność artystyczną opierał, na grafizacji obrazu. Wystawa Beton z 1970 r. była próbą aranżacji w typie invironment. Potem wykonywał fotografię o bardziej metaforycznym charakterze, ale z wpływami estetyki fotomedializmu (cykle Awers i Rewers). W latach 80. i 90. uprawiał "fotografię inscenizowaną" (cykle Auschwitz, Wizerunki I, II, III).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

146
Waldemar JAMA (ur. 1942)

Z cyklu: "Czas i Oświęcim", lata 80. XX w.

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 18,5 x 17 cm
opisany na odwrociu: 'Z cyklu "CZAS I OŚWIĘCIM"'
pieczęć autorska na odwrociu

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Od 1973 roku w ZPAF (członek Rady Artystycznej), wcześniej (w latach 60.) należał do Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego. Absolwent ASP w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1997 r. Wykładowca ze stopniem profesora na ASP w Katowicach i w Gdańsku. W latach 60. swą działalność artystyczną opierał, na grafizacji obrazu. Wystawa Beton z 1970 r. była próbą aranżacji w typie invironment. Potem wykonywał fotografię o bardziej metaforycznym charakterze, ale z wpływami estetyki fotomedializmu (cykle Awers i Rewers). W latach 80. i 90. uprawiał "fotografię inscenizowaną" (cykle Auschwitz, Wizerunki I, II, III).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.