Od 1973 roku w ZPAF (członek Rady Artystycznej), wcześniej (w latach 60.) należał do Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego. Absolwent ASP w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1997 Wykładowca ze stopniem profesora na ASP w Katowicach i w Gdańsku. W latach 60. swą działalność artystyczną opierał, na grafizacji obrazu. Wystawa Beton z 1970 była próbą aranżacji w typie invironment. Potem wykonywał fotografię o bardziej metaforycznym charakterze, ale z wpływami estetyki fotomedializmu (cykle Awers i Rewers). W latach 80. i 90. uprawiał "fotografię inscenizowaną" (cykle Auschwitz, Wizerunki I, II, III).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

145
Waldemar JAMA (ur. 1942)

Z cyklu: "Czas i Oświęcim

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 19,1 x 17,3 cm (arkusz)
na odwrociu pieczęć autorska
opisany na odwrociu: 'Z CYKLU "CZAS I OSWIĘCIM"'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna

02.04.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 200 - 3 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Od 1973 roku w ZPAF (członek Rady Artystycznej), wcześniej (w latach 60.) należał do Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego. Absolwent ASP w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1997 Wykładowca ze stopniem profesora na ASP w Katowicach i w Gdańsku. W latach 60. swą działalność artystyczną opierał, na grafizacji obrazu. Wystawa Beton z 1970 była próbą aranżacji w typie invironment. Potem wykonywał fotografię o bardziej metaforycznym charakterze, ale z wpływami estetyki fotomedializmu (cykle Awers i Rewers). W latach 80. i 90. uprawiał "fotografię inscenizowaną" (cykle Auschwitz, Wizerunki I, II, III).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.