WYSTAWIANY:
„Janusz Kapusta. Innowacyjny K-dron”, Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, Warszawa, 5.10-5.11.2017

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

03
Janusz KAPUSTA (ur. 1951 r.)

z cyklu "Brooklyn", 2017

akryl/drewno, płyta, relief, 100 x 100 x 10 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Yellow and Gray

17.06.2021

19:00

Sprzedane 9 500 zł (11 875 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 15 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

WYSTAWIANY:
„Janusz Kapusta. Innowacyjny K-dron”, Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, Warszawa, 5.10-5.11.2017

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.