463
[WYROK śmierci za opuszczenie getta]. [1942]

(Kompletny zbiór dokumentów postępowania sądowego niemieckiego sądu specjalnego w Radomiu przeciwko robotnicy żydowskiej Rosie Fiszer skazanej 11 VI 1942 na karę śmierci za nielegalne opuszczenie terenu getta radomskiego. Zbiór składa się z 8 kart formatu ca 29x21 cm i 1 karty form. 15x21 cm oraz 1 karty form. 10x21 cm i obejmuje: opis aktowy, akt oskarżenia z uzasadnieniem (27 V 1942), wyrok sądu (11 VI 1942), negatywną opinię sądu z sprawie ułaskawienia (11 VI 1942), pismo sądu do gubernatora dystryktu radomskiego w sprawie ułaskawienia (22 VI 1942), odmowę ułaskawienia podpisaną własnoręcznie przez gubernatora dystryktu Ernsta Kundta (27 VI 1942). Wszystkie dokumenty uwierzytelnione pieczęciami i podpisami urzędników niemieckich. Stan bardzo dobry
Rosa Fiszer, z domu Frydman - ur. 1 XI 1901, skazana 11 VI 1942)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji