PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

31
Jan TYNIEC (ur. 1960)

"Wyrąb gaju pomarańczowego", 1985

akryl/płótno, 120 x 100 cm

sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '" WYRĄB GAJU | POMARAŃCZOWEGO", 1985 | JAN A. TYNIEC | [adres]| AKRYL, 100 x 120 cm [wskazówka montażowa] | THIS PICTURE IS PARTLY COVERED WITH TALENS'S VARNISH MAT (SERIES 3) | WHICH CONTAINS TURPENTINE AND | IS REMOVABLE'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Dekada buntu. Polska sztuka lat 80.

08.04.2021

19:00

Sprzedane 6 000 zł (7 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 6 000 - 10 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.