029
Juliusz KOSSAK (1824-1899)

Wymarsz wojska pod wodzą Księcia

drzeworyt, papier, 7,2 x 13,2 cm (w świetle oprawy)

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dwudziestu Pięciu Artystów

05.05.2021

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 100 zł