Książka Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie Stephena R.C. Hicksa, która po raz pierwszy ukazała się w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych, za sprawą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku doczekała się drugiego wydania polskiego, opatrzonego dwoma wstępami merytorycznymi.

Jak zaznacza recenzent książki-eseju dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW:
Książka Stephena Hicksa nie jest pracą czysto filozoficzną, w jeszcze mniejszym stopniu jest rozprawą historyczną. Należy ona do kategorii prac z obszaru historii idei, pokazujących, w jaki sposób kształtowały się idee kierujące postępowaniem jednostek i społeczeństw (w tym przypadku nazizm), jak były wdrażane w praktyce i do jakich skutków doprowadziły. W swojej narracji Hicks regularnie odwołuje się do źródeł, z jednej strony do tekstów protagonistów narodowego socjalizmu, z drugiej do cytatów z książek Nietzschego. Taka metoda prezentacji treści chroni autora przed zarzutem o „czyste spekulacje” i osadza jego analizy i interpretacje w stosownych kontekstach historycznych.

Praca amerykańskiego naukowca, wzbogacona o indeks osobowy i geograficzny, poza zagadnieniami związanymi z bezpośrednim wpływem światopoglądu Friedricha Nietzschego na ideologię narodowo-socjalistyczną porusza kwestie dotyczące historiozofii czy zależności zachodzących między filozofią a historią.

Stephen R.C. Hicks – profesor, urodzony w Kanadzie amerykański filozof zajmujący się problematyką filozofii edukacji oraz historii idei. Dyrektor Centrum Etyki i Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Rockford w USA. Autor książek, m.in.: Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta (Bydgoszcz 2016). Jest przedstawicielem realizmu w filozofii i obrońcą dziedzictwa oświecenia, głównie indywidualnej wolności i przedsiębiorczości.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

081
Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Stephen R.C. Hicks, Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie, tłum. Izabela Kłodzińska, Gdańsk 2019, ss. 128, ISBN: 978-83-65975-15-3.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Książka Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie Stephena R.C. Hicksa, która po raz pierwszy ukazała się w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych, za sprawą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku doczekała się drugiego wydania polskiego, opatrzonego dwoma wstępami merytorycznymi.

Jak zaznacza recenzent książki-eseju dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW:
Książka Stephena Hicksa nie jest pracą czysto filozoficzną, w jeszcze mniejszym stopniu jest rozprawą historyczną. Należy ona do kategorii prac z obszaru historii idei, pokazujących, w jaki sposób kształtowały się idee kierujące postępowaniem jednostek i społeczeństw (w tym przypadku nazizm), jak były wdrażane w praktyce i do jakich skutków doprowadziły. W swojej narracji Hicks regularnie odwołuje się do źródeł, z jednej strony do tekstów protagonistów narodowego socjalizmu, z drugiej do cytatów z książek Nietzschego. Taka metoda prezentacji treści chroni autora przed zarzutem o „czyste spekulacje” i osadza jego analizy i interpretacje w stosownych kontekstach historycznych.

Praca amerykańskiego naukowca, wzbogacona o indeks osobowy i geograficzny, poza zagadnieniami związanymi z bezpośrednim wpływem światopoglądu Friedricha Nietzschego na ideologię narodowo-socjalistyczną porusza kwestie dotyczące historiozofii czy zależności zachodzących między filozofią a historią.

Stephen R.C. Hicks – profesor, urodzony w Kanadzie amerykański filozof zajmujący się problematyką filozofii edukacji oraz historii idei. Dyrektor Centrum Etyki i Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Rockford w USA. Autor książek, m.in.: Zrozumieć postmodernizm. Sceptycyzm i socjalizm od Rousseau do Foucaulta (Bydgoszcz 2016). Jest przedstawicielem realizmu w filozofii i obrońcą dziedzictwa oświecenia, głównie indywidualnej wolności i przedsiębiorczości.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.