462
[WYBICKI Józef]

Rękopis z epoki (zapewne obcą ręką) "Mowa JW-go Woiewody Senatora Wybickiego Prezesa Sądu Naywyższego czytana na Seymie Roku 1820 m. Września" (Rękopis na 4 s. form. 32,5x21 cm, rozpoczynający sie od słów "W obiegu dwóch letniego czasu wybiła znowu dla nas w porządku politycznym godzina Reprezentacyi Narodowey". Ślady złożenia, stan dobry)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji