Marek Radke urodził się w 1952 roku w Olsztynie, dzieciństwo i młodość spędził w Gdańsku. W roku 1983 wyjechał do Finlandii, a w 1984 do Niemiec gdzie do dziś mieszka i tworzy. W latach 1972-1977 studiował pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto w latach 1991-1993 Grafik Design w Training Center Siemens/Nixdorf we Frankfurcie nad Menem. W latach 1992-2001 brał udział w „Międzynarodowych plenerach artystów posługujących się językiem geometrii” organizowanych przez historyczkę sztuki Bożenę Kowalską w Okunince koło Chełma, a następnie w Orońsku. Artysta zajmuje się głównie malarstwem, od 2006 roku tworzy także instalacje w świetle UV.
Radke miał ponad 95 wystaw indywidualnych oraz brał udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w Austrii, Belgii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kanadzie, Łotwie, Rosji, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Południowej Afryce, Węgrzech i USA.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

014
Marek RADKE (ur. 1952, Olsztyn)

"Wrażenie czerwone nr 5", 1994

olej/płótno, 23 x 23 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu na naklejce: 'Wrażenia czerwona nr 5 | 25 cm 25 | olej/płótno/drewno | 1994 | M. Radke' oraz stempel z Atelier MAREK RADKE
na odwrociu nalepka z opisem pracy

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Współczesna

21.01.2021

19:00

Sprzedane 3 800 zł (4 750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 800 - 3 600 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Marek Radke urodził się w 1952 roku w Olsztynie, dzieciństwo i młodość spędził w Gdańsku. W roku 1983 wyjechał do Finlandii, a w 1984 do Niemiec gdzie do dziś mieszka i tworzy. W latach 1972-1977 studiował pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto w latach 1991-1993 Grafik Design w Training Center Siemens/Nixdorf we Frankfurcie nad Menem. W latach 1992-2001 brał udział w „Międzynarodowych plenerach artystów posługujących się językiem geometrii” organizowanych przez historyczkę sztuki Bożenę Kowalską w Okunince koło Chełma, a następnie w Orońsku. Artysta zajmuje się głównie malarstwem, od 2006 roku tworzy także instalacje w świetle UV.
Radke miał ponad 95 wystaw indywidualnych oraz brał udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w Austrii, Belgii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kanadzie, Łotwie, Rosji, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Południowej Afryce, Węgrzech i USA.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.