Zestaw trzech książek z serii "Wokół Niepdległej" wydanej przez Muzeum Historii Polski. Seria „Wokół Niepodległej” to inicjatywa edytorska Muzeum Historii Polski mająca na celu przybliżenie Czytelnikom najważniejszych wydarzeń oraz kluczowych kwestii związanych z okresem odbudowy państwa polskiego po okresie zaborów. W każdym z tomów publikowanych jest kilkanaście esejów pióra wybitnych historyków zajmujących się w swoich badaniach dziejami Polski w pierwszej połowie XX w. Wśród Autorów znaleźli się do tej pory, m.in. Wojciech Roszkowski, Andrzej Nowak, Wojciech Materski, Marek Kornat, Janusz Odziemkowski, Grzegorz Nowik i Paweł Skibiński. Każdemu tekstowi towarzyszy staranie dobrany materiał ikonograficzny.

1. „Polskie zwycięstwo”. „Doświadczenie wojny polsko-bolszewickiej i Bitwa Warszawska zasłużenie zajmują szczególne miejsce w zbiorowej pamięci Polaków. Historia Polski ostatnich trzech stuleci była naznaczona wieloma militarnymi porażkami, opresjami i dramatami. Wynikało to przede wszystkim z niekorzystnego położenia geopolitycznego i działań ze strony sąsiednich mocarstw. Kiedy jednak koniunktura się zmieniła, potrafiliśmy wykorzystać dogodny moment i sami zadecydowaliśmy o własnych losach. Ocalenie wolności, zatrzymanie pochodu Armii Czerwonej ku Europie, odsunęło zagrożenie na prawie dwadzieścia lat. Sam fakt zwycięstwa z przeważającym liczebnie wrogiem był znakiem nadziei dla wszystkich, którzy ani po 1939 roku, ani po 1945 nie ustali w drodze do niepodległości. Niniejszy tom esejów, przygotowany przez Muzeum Historii Polski z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej, pomoże czytelnikowi zorientować się w okolicznościach wojny polsko-bolszewickiej, da wgląd we współczesną wiedzę historyczną i zgodne z nią interpretacje faktów. Interesują nas w tym tomie nie tylko wydarzenia polityczne i militarne, ale również ich społeczny kontekst oraz obraz wojny, jaki ukształtowany został później przez twórców kultury” – pisze we wstępie do publikacji Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Autorzy są wybitnymi znawcami podejmowanych zagadnień – zbiór zawiera teksty Andrzeja Nowaka, Wojciecha Roszkowskiego, Janusza Odziemkowskiego, Grzegorza Nowika, Aleksandry Julii Leinwand, Wojciecha Materskiego, Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego, Marka Kornata, Janusza Szczepańskiego, Tomasza Gąsowskiego, Konrada Zielińskiego, Cecylii Leszczyńskiej, Piotra Zaremby i Wojciecha Stanisławskiego. Ta popularnonaukowa, bogato ilustrowana książka jest kolejnym tomem cyklu, w którym ukazały się Oblicza Niepodległej i Dziedzictwo II Rzeczypospolitej. Redakcja naukowa: Michał Kopczyński, Mikołaj Mirowski.

2. „Dziedzictwo II Rzeczypospolitej”. „Wskrzeszone w 1918 r. państwo przetrwało zaledwie nieco ponad dwadzieścia lat. Te dwie dekady wolności odegrały jednak niebagatelną rolę w narodowej tożsamości, szybko przeradzając się w mit. Wyobrażenie o Polsce międzywojennej przetrwało nie tylko czas II wojny światowej, lecz także kilka dziesiątków lat braku suwerenności. Im dłużej trwały rządy komunistów, tym bardziej społeczeństwo idealizowało wizje II RP. Pomimo propagandy uwypuklającej negatywne aspekty funkcjonowania Polski międzywojennej w pamięci zbiorowej zachował się przekazywany przez część starszego pokolenia pozytywny obraz kraju sprzed II wojny. Obraz ten, z pewnością nie do końca prawdziwy, często wręcz idealizowany, stanowił projekcję wyobrażeń, które łatwo było można zestawić z trudnościami dnia codziennego i zależnością od wschodniego sąsiada ” – napisał we wstępie Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, pełnomocnik rządu ds. programu „Niepodległa”. Na wizerunku II RP przez wiele powojennych dziesięcioleci ciążyły tezy komunistycznej propagandy, a w reakcji na uproszczenia, wręcz fałszerstwa, ukształtował się wyidealizowany obraz Polski dwudziestolecia międzywojennego. „Dzisiaj, bez presji, możemy już swobodnie dyskutować o jej osiągnięciach i słabościach” – napisał Robert Kostro w przedmowie. Publikacja „Dziedzictwo II Rzeczypospolitej” pod redakcją Wojciecha Kalwata, Michała Kopczyńskiego oraz Roberta Kostro ukazała się nakładem Muzeum Historii Polski.

3. „Oblicza Niepodległej”. W stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości Muzeum Historii Polski oddało do rąk czytelników książkę „Oblicza Niepodległej” – zbiór dziewięciu tekstów przybliżających różne dziedziny życia w II Rzeczypospolitej. Znakomici znawcy epoki – Andrzej Chojnowski, Andrzej Chwalba, Jan Kęsik, Cecylia Leszczyńska, Adam Lityński, Włodzimierz Mędrzecki, Katarzyna Nowakowska-Sito, Paweł Skibiński i Janusz Żarnowski – w przystępny sposób opisali w publikacji m.in. życie gospodarcze w dwudziestoleciu międzywojennym, ówczesne stosunki społeczne, w tym relacje z mniejszościami narodowymi, zagadnienia związane ze scalaniem systemu prawnego, a także nurty w sztukach plastycznych. „Jest to próba podsumowania osiągnięć II Rzeczypospolitej, niepodległego państwa polskiego, odrodzonego po 123 latach niewoli. Choć niepodległość trwała tylko 20 lat, to był to okres ożywionej aktywności zarówno na polu tworzenia instytucji państwowych, jak i kultury” – podkreśla pomysłodawca i współredaktor tomu dr hab. Michał Kopczyński. Książki wydane i przekazane na aukcję przez Muzeum Historii Polski.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

174
Wokół Niepodległej - zestaw trzech książek Muzeum Historii Polski

1. „Polskie zwycięstwo”.
2. „Dziedzictwo II Rzeczypospolitej”
3. „Oblicza Niepodległej”

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Zestaw trzech książek z serii "Wokół Niepdległej" wydanej przez Muzeum Historii Polski. Seria „Wokół Niepodległej” to inicjatywa edytorska Muzeum Historii Polski mająca na celu przybliżenie Czytelnikom najważniejszych wydarzeń oraz kluczowych kwestii związanych z okresem odbudowy państwa polskiego po okresie zaborów. W każdym z tomów publikowanych jest kilkanaście esejów pióra wybitnych historyków zajmujących się w swoich badaniach dziejami Polski w pierwszej połowie XX w. Wśród Autorów znaleźli się do tej pory, m.in. Wojciech Roszkowski, Andrzej Nowak, Wojciech Materski, Marek Kornat, Janusz Odziemkowski, Grzegorz Nowik i Paweł Skibiński. Każdemu tekstowi towarzyszy staranie dobrany materiał ikonograficzny.

1. „Polskie zwycięstwo”. „Doświadczenie wojny polsko-bolszewickiej i Bitwa Warszawska zasłużenie zajmują szczególne miejsce w zbiorowej pamięci Polaków. Historia Polski ostatnich trzech stuleci była naznaczona wieloma militarnymi porażkami, opresjami i dramatami. Wynikało to przede wszystkim z niekorzystnego położenia geopolitycznego i działań ze strony sąsiednich mocarstw. Kiedy jednak koniunktura się zmieniła, potrafiliśmy wykorzystać dogodny moment i sami zadecydowaliśmy o własnych losach. Ocalenie wolności, zatrzymanie pochodu Armii Czerwonej ku Europie, odsunęło zagrożenie na prawie dwadzieścia lat. Sam fakt zwycięstwa z przeważającym liczebnie wrogiem był znakiem nadziei dla wszystkich, którzy ani po 1939 roku, ani po 1945 nie ustali w drodze do niepodległości. Niniejszy tom esejów, przygotowany przez Muzeum Historii Polski z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej, pomoże czytelnikowi zorientować się w okolicznościach wojny polsko-bolszewickiej, da wgląd we współczesną wiedzę historyczną i zgodne z nią interpretacje faktów. Interesują nas w tym tomie nie tylko wydarzenia polityczne i militarne, ale również ich społeczny kontekst oraz obraz wojny, jaki ukształtowany został później przez twórców kultury” – pisze we wstępie do publikacji Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Autorzy są wybitnymi znawcami podejmowanych zagadnień – zbiór zawiera teksty Andrzeja Nowaka, Wojciecha Roszkowskiego, Janusza Odziemkowskiego, Grzegorza Nowika, Aleksandry Julii Leinwand, Wojciecha Materskiego, Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego, Marka Kornata, Janusza Szczepańskiego, Tomasza Gąsowskiego, Konrada Zielińskiego, Cecylii Leszczyńskiej, Piotra Zaremby i Wojciecha Stanisławskiego. Ta popularnonaukowa, bogato ilustrowana książka jest kolejnym tomem cyklu, w którym ukazały się Oblicza Niepodległej i Dziedzictwo II Rzeczypospolitej. Redakcja naukowa: Michał Kopczyński, Mikołaj Mirowski.

2. „Dziedzictwo II Rzeczypospolitej”. „Wskrzeszone w 1918 r. państwo przetrwało zaledwie nieco ponad dwadzieścia lat. Te dwie dekady wolności odegrały jednak niebagatelną rolę w narodowej tożsamości, szybko przeradzając się w mit. Wyobrażenie o Polsce międzywojennej przetrwało nie tylko czas II wojny światowej, lecz także kilka dziesiątków lat braku suwerenności. Im dłużej trwały rządy komunistów, tym bardziej społeczeństwo idealizowało wizje II RP. Pomimo propagandy uwypuklającej negatywne aspekty funkcjonowania Polski międzywojennej w pamięci zbiorowej zachował się przekazywany przez część starszego pokolenia pozytywny obraz kraju sprzed II wojny. Obraz ten, z pewnością nie do końca prawdziwy, często wręcz idealizowany, stanowił projekcję wyobrażeń, które łatwo było można zestawić z trudnościami dnia codziennego i zależnością od wschodniego sąsiada ” – napisał we wstępie Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, pełnomocnik rządu ds. programu „Niepodległa”. Na wizerunku II RP przez wiele powojennych dziesięcioleci ciążyły tezy komunistycznej propagandy, a w reakcji na uproszczenia, wręcz fałszerstwa, ukształtował się wyidealizowany obraz Polski dwudziestolecia międzywojennego. „Dzisiaj, bez presji, możemy już swobodnie dyskutować o jej osiągnięciach i słabościach” – napisał Robert Kostro w przedmowie. Publikacja „Dziedzictwo II Rzeczypospolitej” pod redakcją Wojciecha Kalwata, Michała Kopczyńskiego oraz Roberta Kostro ukazała się nakładem Muzeum Historii Polski.

3. „Oblicza Niepodległej”. W stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości Muzeum Historii Polski oddało do rąk czytelników książkę „Oblicza Niepodległej” – zbiór dziewięciu tekstów przybliżających różne dziedziny życia w II Rzeczypospolitej. Znakomici znawcy epoki – Andrzej Chojnowski, Andrzej Chwalba, Jan Kęsik, Cecylia Leszczyńska, Adam Lityński, Włodzimierz Mędrzecki, Katarzyna Nowakowska-Sito, Paweł Skibiński i Janusz Żarnowski – w przystępny sposób opisali w publikacji m.in. życie gospodarcze w dwudziestoleciu międzywojennym, ówczesne stosunki społeczne, w tym relacje z mniejszościami narodowymi, zagadnienia związane ze scalaniem systemu prawnego, a także nurty w sztukach plastycznych. „Jest to próba podsumowania osiągnięć II Rzeczypospolitej, niepodległego państwa polskiego, odrodzonego po 123 latach niewoli. Choć niepodległość trwała tylko 20 lat, to był to okres ożywionej aktywności zarówno na polu tworzenia instytucji państwowych, jak i kultury” – podkreśla pomysłodawca i współredaktor tomu dr hab. Michał Kopczyński. Książki wydane i przekazane na aukcję przez Muzeum Historii Polski.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.