Bardzo liczne rysunki w tekście oraz 16 kolorowych plansz na oddzielnych tablicach wg pędzla W.Gembarzewskiego, m.in. słynny wizerunek Ks.J.Poniatowskiego powtarzany w wielu póżniejszych wydawnictwach. Zawiera m.in. szczegółowe omówienie poszczególnych formacji i ich umundurowania, opis i dzieje orderów, listę oficerów.

Bronisław Gembarzewski (1872-1941) - malarz batalista, historyk wojskowości, muzealnik, dyrektor Muzeum Narodowego w latach 1916 -1936, twórca Muzeum Wojska w Warszawie, konultant Stefana Żeromskiego w czasie pracy nad Popiołami.

2
Bronisław GEMBARZEWSKI (1872 - 1941)

Wojsko Polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814; Wojsko Polskie. Królestwo Polskie 1815-1830

Warszawa-Kraków 1903-1905, 35 x 27 cm, oprawa pełna skóra z odwzorowanymi wg oryginału, wykonanego przez introligatornię J.F.Puget w Warszawie, tłokami z wizerunkiem żołnierzy polskich, tłoczona złotem tytulatura na licu i grzbiecie, górne brzegi kart złocone.
Stan zachowania: kilka niewielkich plamek, w większości na bibułach ochronnych, poza tym stan idealny.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Bardzo liczne rysunki w tekście oraz 16 kolorowych plansz na oddzielnych tablicach wg pędzla W.Gembarzewskiego, m.in. słynny wizerunek Ks.J.Poniatowskiego powtarzany w wielu póżniejszych wydawnictwach. Zawiera m.in. szczegółowe omówienie poszczególnych formacji i ich umundurowania, opis i dzieje orderów, listę oficerów.

Bronisław Gembarzewski (1872-1941) - malarz batalista, historyk wojskowości, muzealnik, dyrektor Muzeum Narodowego w latach 1916 -1936, twórca Muzeum Wojska w Warszawie, konultant Stefana Żeromskiego w czasie pracy nad Popiołami.