POCHODZENIE:
dar od artysty
kolekcja prywatna, Warszawa

„Jedną z tajemnic, która pomaga Latoszkowi portretować ludzi jest pakt zawarty ze światłem, którym mistrzowsko operuje”.
Adam Hanuszkiewicz

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

336
Rafał LATOSZEK (ur. 1973)

Wojciech Pszoniak

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 47 x 39 cm (w świetle passe-partout)

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości

02.04.2020

20:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
dar od artysty
kolekcja prywatna, Warszawa

„Jedną z tajemnic, która pomaga Latoszkowi portretować ludzi jest pakt zawarty ze światłem, którym mistrzowsko operuje”.
Adam Hanuszkiewicz

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.