PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

43
Jacek SIENICKI (1928 Warszawa - 2000 Warszawa)

"Wnętrze pracowni szare", 1986

olej/płótno, 146 x 95,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: '86 JS'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jacek Sienicki | ol.pł. 1986 | „WNĘTRZE | PRACOWNI” | SZARE.'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Dekada buntu. Polska sztuka lat 80.

08.04.2021

19:00

Sprzedane 70 000 zł (87 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 70 000 - 100 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.