Ukończył Szkołę Rysunku P. Słupeckiego oraz warszawską ASP. Był studentem prof. Ferdynanda Ruszczyca, Kazimierza Stabrowskiego, Konrada Krzyżanowskiego. Od 1927 roku wiele podróżował m.in. do Włoch, Drancji, Anglii, Niemiec, Hiszpanii. Był członkiem Grupy Zachęta. Malował - głównie akwarelą - pejzaże, widoki miejskie oraz obrazy o tematyce marynistycznej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

48
Tadeusz NARTOWSKI (1892-1971)

Wnętrze pałacu

akwarela/papier, 58 x 41 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'TNartowski'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

25.02.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Ukończył Szkołę Rysunku P. Słupeckiego oraz warszawską ASP. Był studentem prof. Ferdynanda Ruszczyca, Kazimierza Stabrowskiego, Konrada Krzyżanowskiego. Od 1927 roku wiele podróżował m.in. do Włoch, Drancji, Anglii, Niemiec, Hiszpanii. Był członkiem Grupy Zachęta. Malował - głównie akwarelą - pejzaże, widoki miejskie oraz obrazy o tematyce marynistycznej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.