Maksymilian Antoni Piotrowski wykształcenie artystyczne odebrał w berlińskiej ASP, następnie naukę kontynuował w Düsseldorfie. Później wiele lat życia spędził w niemieckim Królewcu, gdzie był profesorem akademii. Mimo to pozostał szczerym Polakiem, co udowadniał zarówno szeregiem obrazów odnoszących się do historii Polski, jak i udziałem w Wiośnie Ludów.
Jednym z dzieł o tematyce narodowej jest prezentowana kompozycja Przed bitwą grunwaldzką. Artysta zaprezentował epizod poprzedzający jedną z najważniejszych bitew w historii polskiego oręża. W królewskim namiocie przed Władysławem Jagiełłą i wielkim księciem litewskim Witoldem stanęło poselstwo wielkiego mistrza krzyżackiego.
Obecność księcia litewskiego w tej scenie jest kluczowa. Oznacza ona, że artysta odwołał się do pierwszego znanego opisu bitwy pod Grunwaldem, powstałej w latach 1410-11 Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno Christi 1410. W późniejszym źródle, Historiae Polonicae, Jan Długosz pisze, że poselstwo zostało odebrane jedynie przez króla Władysława i to jemu wręczono oba nagie miecze. Kronika konfliktu opisuje, że cesarski posłaniec, mający na tarczy czarnego orła na złotym polu, miał ze sobą nagi miecz przeznaczony dla króla polskiego. Drugi zaś był heroldem księcia szczecińskiego, z czerwonym gryfem na białym polu, mającym również nagi miecz przeznaczony dla księcia litewskiego.
Obraz jest znakomitym przykładem sprawności warsztatowej artysty i doskonałego opanowania rysunku. Umiejętne poprowadzenie światła wpadającego do namiotu uwypukliło najważniejsze postaci i podkreśliło centralny punkt całej kompozycji.
Obrazy Maksymiliana Piotrowskiego stanowią dużą rzadkość na rynku antykwarycznym, zatem ponowne pojawienie się tego dzieła na aukcji jest dużą gratką dla kolekcjonerów.

Obraz reprodukowany lub opisywany w:
– M. Puciata-Pawłowska, Maksymilian Antoni Piotrowski (1813-1875), „Studia Pomorskie“, T. 2, Wrocław 1957, s. 506, 517, 522, nr kat. 164.
– J. Białynicka-Birula, Piotrowski Maksymilian Antoni [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.), t. VII, PAN, IS, Warszawa 2003, s. 225 (tytuł: Przed bitwą grunwaldzką).

13
Antoni PIOTROWSKI (1853 Nietulisko Duże k. Kunowa - 1924 Warszawa)

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO PRZED BITWĄ POD GRUNWALDEM, 1854

olej, płótno
32,5 x 41 cm
sygn. po prawej (na tarczy): MPiotrowski 1854.
na odwr. naklejka z odręcznym napisem (atramentem): Władysław Jagiełło entscheided sich zur Schlacht bei Grune | wald (Tannenberg) 1410 durch der ihm zur Wahl darge = | reichte blutige Schwert. Skizze gem. von M.A.Piotrowski. | Königsberg [...]
ponadto nalepka aukcyjna Agra-Art z 1999 roku

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Maksymilian Antoni Piotrowski wykształcenie artystyczne odebrał w berlińskiej ASP, następnie naukę kontynuował w Düsseldorfie. Później wiele lat życia spędził w niemieckim Królewcu, gdzie był profesorem akademii. Mimo to pozostał szczerym Polakiem, co udowadniał zarówno szeregiem obrazów odnoszących się do historii Polski, jak i udziałem w Wiośnie Ludów.
Jednym z dzieł o tematyce narodowej jest prezentowana kompozycja Przed bitwą grunwaldzką. Artysta zaprezentował epizod poprzedzający jedną z najważniejszych bitew w historii polskiego oręża. W królewskim namiocie przed Władysławem Jagiełłą i wielkim księciem litewskim Witoldem stanęło poselstwo wielkiego mistrza krzyżackiego.
Obecność księcia litewskiego w tej scenie jest kluczowa. Oznacza ona, że artysta odwołał się do pierwszego znanego opisu bitwy pod Grunwaldem, powstałej w latach 1410-11 Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum Cruciferis anno Christi 1410. W późniejszym źródle, Historiae Polonicae, Jan Długosz pisze, że poselstwo zostało odebrane jedynie przez króla Władysława i to jemu wręczono oba nagie miecze. Kronika konfliktu opisuje, że cesarski posłaniec, mający na tarczy czarnego orła na złotym polu, miał ze sobą nagi miecz przeznaczony dla króla polskiego. Drugi zaś był heroldem księcia szczecińskiego, z czerwonym gryfem na białym polu, mającym również nagi miecz przeznaczony dla księcia litewskiego.
Obraz jest znakomitym przykładem sprawności warsztatowej artysty i doskonałego opanowania rysunku. Umiejętne poprowadzenie światła wpadającego do namiotu uwypukliło najważniejsze postaci i podkreśliło centralny punkt całej kompozycji.
Obrazy Maksymiliana Piotrowskiego stanowią dużą rzadkość na rynku antykwarycznym, zatem ponowne pojawienie się tego dzieła na aukcji jest dużą gratką dla kolekcjonerów.

Obraz reprodukowany lub opisywany w:
– M. Puciata-Pawłowska, Maksymilian Antoni Piotrowski (1813-1875), „Studia Pomorskie“, T. 2, Wrocław 1957, s. 506, 517, 522, nr kat. 164.
– J. Białynicka-Birula, Piotrowski Maksymilian Antoni [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.), t. VII, PAN, IS, Warszawa 2003, s. 225 (tytuł: Przed bitwą grunwaldzką).