039
Juliusz KOSSAK (1824-1899)

Wjazd posła do Stambułu

heliograwiura, papier, 18,7 x 27,2 cm (wymiar kompozycji);
poniżej kompozycji napis: Wjazd posła do Stambułu. (drukiem)

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dzieł Sztuki

21.10.2020

18:00

Sprzedane 200 zł (236 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 100 zł