W. Noskowski ps. Taper (1873-1939) dziennikarz, krytyk literacki, teatralny i muzyczny. Współzałożyciel “Zielonego Balonika”. Współtwórca i kompozytor muzyki do większości programów kabaretu. Praca z cyklu: Z teki Zielonego Balonika.

59
Karol FRYCZ (1877-1963)

Witold Noskowski przy pianinie, 1905

Kredka, tusz, ołówek, papier;
wym.: 42 x 30 cm;
sygn. L. g.: K. Frycz 1905.

Zobacz katalog

NAUTILUS

Aukcja 60. Prace na Papierze

21.11.2020

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 2 800 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

W. Noskowski ps. Taper (1873-1939) dziennikarz, krytyk literacki, teatralny i muzyczny. Współzałożyciel “Zielonego Balonika”. Współtwórca i kompozytor muzyki do większości programów kabaretu. Praca z cyklu: Z teki Zielonego Balonika.