Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków

56
Grupa THE KRASNALS

Witold Gombrowicz, z cyklu GoodFellas, 2014

olej, płótno; 41,3 x 33 cm;
sygn., dat. i opisany na odwrocie: „Witold Gombrowicz' / Good Fellas series” / ‘2014 / The Krasnals / Whielki Krasnal

Zobacz katalog

Polski Dom Aukcyjny

XIX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej

26.11.2020

19:30

Sprzedane 11 000 zł (13 530 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 9 000 - 15 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Kraków