Pismo jest bogatą skarbnicą tysięcy prac, przyczynków oraz materiałów z zakresu etnografii i folkloru polskiego, litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego oraz innych narodów słowiańskich. Stanowi niezbędną bazę ¼ródłową wszelkich pó¼niejszych prac na temat tradycyjnej kultury materialnej, duchowej i społecznej wsi polskiej. Zawiera liczne obszerne monografie, często wydawane następnie w formie książkowej. Na łamach "Wisły" publikowała plejada znakomitych etnografów, a także historyków, geografów i krajoznawców polskich XIX i pocz. XX w., a także setki pasjonatów i miłośników swego regionu (księży, ziemian, szlachty) którzy na apel redakcji nadsyłali często bezcenne, nieznane z innych ¼ródeł, materiały dotyczące swoich okolic. Czasopismo lokowane jest w czołówce najlepszych periodyków etnograficznych w Europie do lat 20-tych XX w.

549
WISŁA

Miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa. Red. A.Gruszecki, M.Karłowicz, E.Majewski [i in.]. 8 (Najwybitniejsze polskie czasopismo etnograficzne, obejmujące 20 obszernych tomów wydawanych w latach 1887-1916 i utrzymywanych na europejskim poziomie naukowym.)
T.19: 1905, z. 1-5. s. VIII, 567, [1], tabl. 8. razem opr. wsp. ppł. (Cztery tabl. nieco otarte. Kompletny rocznik. Zaw. m.in.: S.Ciechanowski "Pieśni śląskie z okolic Cieszyna", S.Dobrowolski "Napad zbrojny na dwór szlachecki w roku 1660", S.Drzażdżyński "Słowiańskie nazwy miejscowe na Śląsku pruskim", A.Jaczynowski "Pilkalnia chwejdańska", W.Jarecki "Pieśni ludowe z Morska pod Koszycami", L.S.Liciński "Tkactwo w osadzie Kamionce w pow. Lubartowskim", R.Lilientalowa "Wierzenia, przesądy i praktyki ludu żydowskiego", H.Łopaciński "Zwyczaj ocalania skazanego na śmierć przez dziewicę", "Źródła niektórych utworów Klonowica", E.Majewski "Koza w mowie, praktykach i pojęciach ludu naszego", "Owca w mowie [...]", E.Ruciński "Podania i baśni z okolic Liwa", K.Stołyhwo "Jasełka na Podlasiu", J.Petrowowa "Z humorystyki ludowej". W dziale "Poszukiwań" m.in.: Lecznictwo ludowe, Chata, Przysłowia, Nazwy topograficzne, Sobótka, Istoty nadprzyrodzone, Kamień w praktykach i zabobonach ludowych, Nazwiska, przezwiska i przydomki)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Pismo jest bogatą skarbnicą tysięcy prac, przyczynków oraz materiałów z zakresu etnografii i folkloru polskiego, litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego oraz innych narodów słowiańskich. Stanowi niezbędną bazę ¼ródłową wszelkich pó¼niejszych prac na temat tradycyjnej kultury materialnej, duchowej i społecznej wsi polskiej. Zawiera liczne obszerne monografie, często wydawane następnie w formie książkowej. Na łamach "Wisły" publikowała plejada znakomitych etnografów, a także historyków, geografów i krajoznawców polskich XIX i pocz. XX w., a także setki pasjonatów i miłośników swego regionu (księży, ziemian, szlachty) którzy na apel redakcji nadsyłali często bezcenne, nieznane z innych ¼ródeł, materiały dotyczące swoich okolic. Czasopismo lokowane jest w czołówce najlepszych periodyków etnograficznych w Europie do lat 20-tych XX w.