Pismo jest bogatą skarbnicą tysięcy prac, przyczynków oraz materiałów z zakresu etnografii i folkloru polskiego, litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego oraz innych narodów słowiańskich. Stanowi niezbędną bazę ¼ródłową wszelkich pó¼niejszych prac na temat tradycyjnej kultury materialnej, duchowej i społecznej wsi polskiej. Zawiera liczne obszerne monografie, często wydawane następnie w formie książkowej. Na łamach "Wisły" publikowała plejada znakomitych etnografów, a także historyków, geografów i krajoznawców polskich XIX i pocz. XX w., a także setki pasjonatów i miłośników swego regionu (księży, ziemian, szlachty) którzy na apel redakcji nadsyłali często bezcenne, nieznane z innych ¼ródeł, materiały dotyczące swoich okolic. Czasopismo lokowane jest w czołówce najlepszych periodyków etnograficznych w Europie do lat 20-tych XX w.

546
WISŁA

Miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa. Red. A.Gruszecki, M.Karłowicz, E.Majewski [i in.]. 8 (Najwybitniejsze polskie czasopismo etnograficzne, obejmujące 20 obszernych tomów wydawanych w latach 1887-1916 i utrzymywanych na europejskim poziomie naukowym.)
T.13: 1899, z. 1-6. s. 705, [14]. razem opr. pó¼n. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Karta tyt. do całości oraz zbiorczy spis treści umieszczone na końcu. Kompletny rocznik. Zaw. m.in.: E.Majewski "Nietoperz w pojęciach i praktykach ludu naszego", "Sowa w mowie i pojęciach ludu naszego", S.Udziela "Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego na prawym brzegu Wisły", Z.Bitner "Baśni z nad Srzeniawy", M.E.Brensztein "Kilka padań żmujdzkich", J.Buschan "Kuchnia przeddziejowa", J.Kibort "Wierzenia ludowe w okolicach Krzywicz w pow. Wilejskim", H.Łopaciński "Do pieśni o grzybach, wspomnianej w 'Panu Tadeuszu'", L.Magierowski "Zagadki ludowe z Jaćmierza", G.Paszkiewicz "Obchód Sobótki w okolicy Sandomierza", K.Kietlicz Rayski "Kilka bajek i śpiewek z Małopolski", S.Różniecki "Duńskie podania ludowe o Polakach", A.Saloni "Lud wiejski w okolicy Przeworska", M.Wawrzeniecki "Wiara w sny u Turków", M.R.Witanowski "Z wycieczki na Podlasie", J.Witort "Ślady ustroju matryarchalnego na Litwie", R.Zawiliński "Drobiazgi ludoznawcze z pow. Wielickiego". W dziale "Poszukiwań" m.in.: Lecznictwo ludowe, Obszar etnograficzny, Kula, Chata, Przysłowia, Zwyczaje prawne, Pismo obrazowe, Pojęcia ludu o przyrodzie, Nazwy topograficzne, Niecenie ognia za pomocą tarcia, Pamięć o zmarłych, Pisanki, Żydzi na prowincji, Mak, Sobótka, Kołysanka, Chleb)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Pismo jest bogatą skarbnicą tysięcy prac, przyczynków oraz materiałów z zakresu etnografii i folkloru polskiego, litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego oraz innych narodów słowiańskich. Stanowi niezbędną bazę ¼ródłową wszelkich pó¼niejszych prac na temat tradycyjnej kultury materialnej, duchowej i społecznej wsi polskiej. Zawiera liczne obszerne monografie, często wydawane następnie w formie książkowej. Na łamach "Wisły" publikowała plejada znakomitych etnografów, a także historyków, geografów i krajoznawców polskich XIX i pocz. XX w., a także setki pasjonatów i miłośników swego regionu (księży, ziemian, szlachty) którzy na apel redakcji nadsyłali często bezcenne, nieznane z innych ¼ródeł, materiały dotyczące swoich okolic. Czasopismo lokowane jest w czołówce najlepszych periodyków etnograficznych w Europie do lat 20-tych XX w.