Pismo jest bogatą skarbnicą tysięcy prac, przyczynków oraz materiałów z zakresu etnografii i folkloru polskiego, litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego oraz innych narodów słowiańskich. Stanowi niezbędną bazę ¼ródłową wszelkich pó¼niejszych prac na temat tradycyjnej kultury materialnej, duchowej i społecznej wsi polskiej. Zawiera liczne obszerne monografie, często wydawane następnie w formie książkowej. Na łamach "Wisły" publikowała plejada znakomitych etnografów, a także historyków, geografów i krajoznawców polskich XIX i pocz. XX w., a także setki pasjonatów i miłośników swego regionu (księży, ziemian, szlachty) którzy na apel redakcji nadsyłali często bezcenne, nieznane z innych ¼ródeł, materiały dotyczące swoich okolic. Czasopismo lokowane jest w czołówce najlepszych periodyków etnograficznych w Europie do lat 20-tych XX w.

544
WISŁA

Miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Warszawa. Red. A.Gruszecki, M.Karłowicz, E.Majewski [i in.]. 8 (Najwybitniejsze polskie czasopismo etnograficzne, obejmujące 20 obszernych tomów wydawanych w latach 1887-1916 i utrzymywanych na europejskim poziomie naukowym.)
T.9: 1895, z.1-2, 4 [brak 3]. s. [6], 883 [brak s. 455-644], [5], tabl. 4. razem opr. nieco pó¼n. ppł. z zach. okł. brosz. (Podklejenia okł. brosz., naddarcia marginesów jednej karty. Do kompletu brak z.3. Zaw. m.in.: J.Witort "Litewska spólnota rodzinna", O.Knoop "Podania i opowiadania z Wlk. Ks. Poznańskiego", A.Cerny "Istoty mityczne Serbów Łużyckich", J.Traczyk "Z okolic Babiej Góry", G.Rodziewicz "Rybactwo na Litwie", S.Udziela "Opowiadania ludowe ze Starego Sącza", L.Nied¼wiedzki "Dolina Zakopane w r. 1832", J.Bystroń "Legenda o św. Piotrze i podkowie", K.Matyas "Wesele Stalowskie", A.Mierzyński "Nuncius cum baculo. Studjum archeologiczne o krywuli", H.Sarnowska "Podanie o ruinie Choceńskiej", N.Rouba "Łachwa i jej mieszkańcy", Z.Gloger "Frycowe w Korytnicy". W dziale "Poszukiwań" m.in.: Lecznictwo ludowe, Chata, Przysłowia, Poglądy ludu na przyrodę, Nazwy topograficzne, Pamięć o zmarłych, Sobótka, Niecenie ognia za pomocą tarcia)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Pismo jest bogatą skarbnicą tysięcy prac, przyczynków oraz materiałów z zakresu etnografii i folkloru polskiego, litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego oraz innych narodów słowiańskich. Stanowi niezbędną bazę ¼ródłową wszelkich pó¼niejszych prac na temat tradycyjnej kultury materialnej, duchowej i społecznej wsi polskiej. Zawiera liczne obszerne monografie, często wydawane następnie w formie książkowej. Na łamach "Wisły" publikowała plejada znakomitych etnografów, a także historyków, geografów i krajoznawców polskich XIX i pocz. XX w., a także setki pasjonatów i miłośników swego regionu (księży, ziemian, szlachty) którzy na apel redakcji nadsyłali często bezcenne, nieznane z innych ¼ródeł, materiały dotyczące swoich okolic. Czasopismo lokowane jest w czołówce najlepszych periodyków etnograficznych w Europie do lat 20-tych XX w.