"Wiosna w mieście" to obraz przedstawiający ogród Mehoffera w jego krakowskim domu przy ulicy Krupniczej 22. Dom ten zakupił Józef Mehoffer w 1932 roku jako podupadłą rezydencję Szujskich i zarządził dokonanie gruntownego remontu, który trwał aż do wybuchu wojny. "Mehoffer osobiście zajął się porządkowaniem ogrodu. (...). Projektując 16-arową powierzchnię, czerpał z doświadczeń zgromadzonych w okresie pielęgnowania parku w Jankówce" (por. W. Bałda, Józef Mehoffer. Artysta wszechstronny, Rzeszów 2015, s. 182). W tym domu artysta spędził ostatnie lata swojego życia.
Obecnie w tym domu przy Krupniczej mieści się Muzeum J. Mehoffera, a zniszczony i zaniedbany po wojnie ogród został odtworzony przez Muzeum Narodowe w Krakowie i udostępniony od 2004 r.

27
Józef MEHOFFER (1869 Ropczyce k. Lwowa - 1946 Wadowice)

Wiosna w mieście

olej, płótno, 53 x 69 cm
sygn. u dołu: Józef Mehoffer
na krośnie nalepka wystawowa: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie/SALON 1938/Nr 111/Autor: Mehoffer Józef/Adres: Kraków/Dzieło: Wiosna w mieście
Wystawiany i opisywany:
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Salon 1938, od 15 czerwca do 31 sierpnia, s. 11, poz. 111 [wiosna w mieście, olejny; bez wymiarów]
Do obrazu dołączona opinia Anny Tyczyńskiej z 2017 r.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Wiosna w mieście" to obraz przedstawiający ogród Mehoffera w jego krakowskim domu przy ulicy Krupniczej 22. Dom ten zakupił Józef Mehoffer w 1932 roku jako podupadłą rezydencję Szujskich i zarządził dokonanie gruntownego remontu, który trwał aż do wybuchu wojny. "Mehoffer osobiście zajął się porządkowaniem ogrodu. (...). Projektując 16-arową powierzchnię, czerpał z doświadczeń zgromadzonych w okresie pielęgnowania parku w Jankówce" (por. W. Bałda, Józef Mehoffer. Artysta wszechstronny, Rzeszów 2015, s. 182). W tym domu artysta spędził ostatnie lata swojego życia.
Obecnie w tym domu przy Krupniczej mieści się Muzeum J. Mehoffera, a zniszczony i zaniedbany po wojnie ogród został odtworzony przez Muzeum Narodowe w Krakowie i udostępniony od 2004 r.