Jest absolwentem państwowego liceum sztuk plastycznych w Jarosławiu. Studiował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w ASP w Krakowie na wydziale malarstwa w pracowni profesora Jerzego Nowosielskiego. Mieszka i pracuje w Krakowie. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

48
Stanisław KOBA (ur. 1957, Przemyśl)

Wiosna, 2013 r.

gwasz/papier, 46 x 66 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Stanisław Koba 2013'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Jest absolwentem państwowego liceum sztuk plastycznych w Jarosławiu. Studiował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w ASP w Krakowie na wydziale malarstwa w pracowni profesora Jerzego Nowosielskiego. Mieszka i pracuje w Krakowie. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.