Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1960 r. studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Grafiki - dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 r. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. W. Taranczewskiego, natomiast grafikę u prof. Mieczysława Wejmana. Promotorami jego pracy dyplomowej byli W. Taranczewski, C. Rzepiński, J. Stern, H. Rudzka - Cybisowa. Od roku 1966 jest członkiem ZPAP. W swoim dorobku ma ponad 30 wystaw indywidualnych i udział w ok. 50 wystawach zbiorowych - okręgowych i ogólnopolskich, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

057
Eugeniusz GERLACH (ur. 1941, Bieniawa k. Tarnopola)

"Wiolonczelistka I", 1999

olej, akryl/płótno, 120 x 85 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'E Gerlach 1999'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'AUTOR: | EUGENIUSZ GERLACH | "WIOLONCZELISTKA I" | OLEJ-AKRYL NA PŁÓTNIE | 118 x 85'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1960 r. studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Grafiki - dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 r. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. W. Taranczewskiego, natomiast grafikę u prof. Mieczysława Wejmana. Promotorami jego pracy dyplomowej byli W. Taranczewski, C. Rzepiński, J. Stern, H. Rudzka - Cybisowa. Od roku 1966 jest członkiem ZPAP. W swoim dorobku ma ponad 30 wystaw indywidualnych i udział w ok. 50 wystawach zbiorowych - okręgowych i ogólnopolskich, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.