Studiował w krakowskiej ASP w latach 1936-39, w czasie okupacji kontynuował naukę w Kunstgewerbeschule. Ostatecznie studia skończył w krakowskiej ASP po wojnie (w 1945 r. absolutorium, rok pó¼niej dyplom). W czasie okupacji ściśle współpracował z teatrem konspiracyjnym Tadeusza Kantora. Do 1948 r. wystawiał z Grupą Młodych Plastyków. W latach 1950-55 nie uczestniczył w oficjalnym życiu artystycznym, zajmował się malowaniem polichromii kościelnych i konserwacją. W 1954 r. przeniósł się do Zakopanego, gdzie mieszkał do końca życia. W Zakopanem podjął pracę pedagogiczną w Szkole Kenara - pracował w niej do 1969 r. Członek reaktywowanej w 1957 r. Grupy Krakowskiej. W 1959 r. w Paryżu związał się z międzynarodowym ruchem "Phases". W latach 1962 - 1979 był pedagogiem w PWSSP w Poznaniu, od 1977 r. - profesorem. W latach 1979-81 był profesorem krakowskiej ASP. Początkowo tworzył malarstwo figuratywne, porzucił je na rzecz sztuki informel. Zbliżona do abstrakcji twórczość zawierała elementy groteski komentującej i interpretującej rzeczywistość.

6
Tadeusz BRZOZOWSKI (1918-1987)

Winda, 1956 r.

tusz/papier,
34 x 24,2 cm (w świetle passe-partout)
w l.d. napis: `Winda 56`

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1936-39, w czasie okupacji kontynuował naukę w Kunstgewerbeschule. Ostatecznie studia skończył w krakowskiej ASP po wojnie (w 1945 r. absolutorium, rok pó¼niej dyplom). W czasie okupacji ściśle współpracował z teatrem konspiracyjnym Tadeusza Kantora. Do 1948 r. wystawiał z Grupą Młodych Plastyków. W latach 1950-55 nie uczestniczył w oficjalnym życiu artystycznym, zajmował się malowaniem polichromii kościelnych i konserwacją. W 1954 r. przeniósł się do Zakopanego, gdzie mieszkał do końca życia. W Zakopanem podjął pracę pedagogiczną w Szkole Kenara - pracował w niej do 1969 r. Członek reaktywowanej w 1957 r. Grupy Krakowskiej. W 1959 r. w Paryżu związał się z międzynarodowym ruchem "Phases". W latach 1962 - 1979 był pedagogiem w PWSSP w Poznaniu, od 1977 r. - profesorem. W latach 1979-81 był profesorem krakowskiej ASP. Początkowo tworzył malarstwo figuratywne, porzucił je na rzecz sztuki informel. Zbliżona do abstrakcji twórczość zawierała elementy groteski komentującej i interpretującej rzeczywistość.