K.Wielogłowski (ok. 1750-1847) - działacz społ. i polit., prezes Senatu m. Krakowa)

460
[WIELOGłOWSKI Kasper]

Odręczny podpis K.Wielogłowskiego jako prefekta departamentu krakowskiego pod paszportem wystawionym na nazwisko Tomasza Nowaka, dat. 23 V 1811 [?] (Odręcznie wypełniony jednostronny blankiet form. 38,5x24 cm. Paszport zezwalał T.Nowakowi ("dezerterowi austryackiemu") na przebycie drogi z rodzinnego Głogoczowa do Modlnicy. Pod tekstem podpis "Wielogłowski". Piecz. archiwum rodzinnego Konopków. Ślady złożenia, niewielkie naddarcia

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

K.Wielogłowski (ok. 1750-1847) - działacz społ. i polit., prezes Senatu m. Krakowa)