PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

023
Aleksander RZEWUSKI (1893 – 1983)

Wielka księżna Maria Romanowa, około1925

sucha igła/papier, 28 x 23 cm (w świetle passe-partout)
jedna z dziesięciu odbitek tej kompozycji; podkolorowana ręcznie

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna

22.09.2021

19:00

Sprzedane 2 000 zł (2 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 000 - 2 600 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.